Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Přihláška
Přihláška Print E-mail
< Prev   Next >
There are no translations available

TBSA - TriloByte Statistical Academy
Přihláška ke studiu 1. semestru TBSA, v akademickém roce 2018

Název studijního programu:
Statistické metody pro technologii a výzkum I 

Přihláška ke stažení (docx) 
Přihláška ke stažení (pdf) 

Termíny soustředění 1.semestru:
1.smestr   termín kurzu 
1.soustředění   10. - 11. ledna 2018 
2.soustředění   14. - 15. února 2018 
3.soustředění   14. - 15. března 2018 
4.soustředění   18. - 19. dubna 2018 
5.soustředění   16. - 17. května 2018 
6.soustředění   13. - 14. června 2018 

Témata jednotlivých soustředění: 
(celkem 72 hodin)
1. Základy pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodná veličina. Rozdělení spojité náhodné veličiny, statistiky, metody odhadů a jejich vlastnosti. Základy „Statistical thinking“.

2. Intervaly spolehlivosti. t, χ2 a F- rozdělení. Statistické testování, parametrické a neparametrické testy. Simulační metody, metody Monte-Carlo, Bootstrap.

3. Lineární algebra a maticové operace. Násobení, inverze, pseudoinverze, faktorizace, vlastní čísla. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, analýza hlavních komponent (PCA).

4. Podmíněná střední hodnota. Lineární regresní model, jeho parametry a vlastnosti. Problémy při lineární regresi. Transformace proměnných, polynomická a logistická regrese.

5. Lineární modely. Analýza rozptylu. Koncept dummy proměnných v analýze rozptylu, regresi a klasifikaci. Návrh a analýza faktoriálního experimentu. Základy MSA.

6. Nástroje pro SPC. Stabilita procesu. Shewhartovy regulační diagramy. Identifikace bodu změny, kumulativní součty, CUSUM diagram. Způsobilost a indexy způsobilosti.
Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny.

Kurzy je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Cena kurzu, 1. semestr: 39.000,- Kč, bez DPH. Platbu je možné provést předem, nebo v průběhu semestru.

Místo konání: Výukové středisko TriloByte Statistical Software s.r.o. , Staré Hradiště 300, Staré Hradiště u Pardubic

Jazyk výuky: čeština

Uzávěrka přihlášek: 30. prosince 2017


TBSA - TriloByte Statistical Academy
Last Updated ( 16.10.2017 )
 
< Prev   Next >

Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz