Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Konference / Semináře
Analýza dat 2008 II Tisk
 
Celostátní třídenní podzimní seminář a workshop CQR
Analýza dat 2008/II
18. - 21.11. 2008 Lázně Bohdaneč u Pardubic
Pokročilé statistické metody pro řízení jakosti technologickou, výzkumnou a zkušební praxi
Program:
Seminář Analýza dat 18. - 20. 11. 2008
Workshop CQR 21. 11. 2008

Workshop CQR
Řešené projekty v ČR a zahraničí, statistická analýza v řízení jakosti a spolehlivosti. Interaktivní workshop výzkumného centra pro jakost a spolehlivost. Zkušenosti, ukázky case studies.
Přednášky
Data mining, současné techniky získávání informací z dat, regresní modely, klasifikace, SVM, PLS, neuronové sítě
Modelování spolehlivosti komponent a systémů, diagnostiky stability a změn procesů, on-line a off-line metody CUSUM, SPC, aplikace v SixSigma
Výsledky ze společného pracoviště TriloByte - University of California Statistics Dept.

POZVÁNKA
připravili jsme pro Vás další díl oblíbeného pokročilého podzimního 3-denní seminář na témata využití moderních metod modelování a statistické analýzy v technologii, výzkumu a řízení jakosti. Seminář je sestaven z nových témat. Přednášejí autoři čtyřdílné monografie „Umělá Inteligence“ a další pozvaní odborníci z AVČR, ČVUT-FEL, UK Praha, VUT Brno a dalších škol a ústavů. Připraveny jsou problémově orientované přednášky o aplikacích pokročilých statistických metod s řešením reálných úloh inspirované našimi zkušenostmi a Vašimi daty. Na základě Vašich podnětů jsme tentokrát zařadili i některá základní témata. Časový program přednášek je podřízen maximálnímu využití času k přednáškám, demonstracím a diskuzím 10-12 hodin denně včetně osvěžujících přestávek na občerstvení a možnosti procházek v krásném prostředí lázní Bohdaneč nebo odpočinku ve výukovém areálu. Hlavními tématy tohoto semináře jsou:
  • Vícerozměrní klasifikace a pattern recognition
  • Analýza a rozpoznávání obrazu, inteligentní průmyslové metody
  • Data Mining, Knowledge discovery,
  • Správa a regularizace dat a implementace statistických metod v technologii.
  • Vícerozměrné prediktivní modelování: zobecněné modely, PLS, Neuronové sítě, s ukázkami reálných aplikací ve výzkumu a plánování jakosti v ČR
  • Pokročilé statistické metody pro modelování vztahů: vícenásobná regrese, analýza vícerozměrných dat, ANOVA a aplikace při zlepšování jakosti.
  • Statistický přístup k posouzení, měření a vyhodnocení dat z technologických procesů, testů a experimentů, identifikace zdrojů ztrát.
  • Navrhování a vyhodnocení experimentu, faktoriální experimenty, statistické postupy v SixSigma.
Tento podzimní seminář je zaměřen tradičně hlavně na pokročilé aplikace s výrazným dopadem na zisk a zlepšování kvality. Součástí semináře jsou praktické ukázky použití současných metod, seznámení s možnostmi nových verzí moderního statistického software QC.Expert™, QCE-Intranet Server™ a QCE-DataCenter™, S-Plus 8.

Účastníci získají vysvědčení o absolvování semináře. Naučí se správně používat základní i pokročilejší statistické techniky v technologické, výzkumné a laboratorní praxi, lépe se orientovat v problematice práce s daty a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost pouze základních matematických pojmů. V ceně kurzu je sborník, který bude zaslán poštou po semináři. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí. K dispozici budou nové publikace nakladatelství Academia, jejichž autoři budou i přednášet.

Program semináře obsahuje mimo již uvedené i následující tématiku:
Analýza a rozpoznávání obrazu.
Pattern recognition a principy učicích algoritmů.
Adaptivní optimalizační metody.
Neuronové sítě, aplikace v technologii a výzkumu.
Prediktivní statistické modely a jejich použití.
Statistické testování, odhady, intervaly spolehlivosti, přejímky, stabilita a regulační diagramy
Zobecněné regresní metody, ANOVA, analýza časových řad.
Navrhování robustních experimentů, faktoriální experiment, analýza a interpretace experimentů.
Statistické metody pro vícerozměrná data: regrese, PCA, grafické metody, kanonické korelace.
Modelování spolehlivosti v technologiích.
Využití interaktivního statistického software.
Automatizovaný systém statistické analýzy v prostředí lokální podnikové sítě.
Workshop výzkumného centra pro jakost a spolehlivost (CQR).

Předběžný denní rozvrh
Úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 18.00 ukončení semináře)

Pátek: 8.00 – 15.00: Workshop CQR
(pátek 15.00 ukončení workshopu)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 19%: Kč 6.900,-

Účast na workshopu CQR (pátek) je pro účastníky semináře zdarma (nocleh a strava čtvrtek/pátek se hradí individuálně)
Cena zahrnuje:
2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
občerstvení,
konferenční poplatek,
sborník (bude vydán po akci a zaslán poštou).


Datum konání: 18.– 21.11. 2008 (úterý – pátek).


Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží místní dopravou - trolejbusem č. 3 (asi 25 minut).
   
Doc. Ing. Radim Briš, CSc. - VŠB Ostrava
Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - ČVUT Praha
Ing. Jiří Grim, CSc. - AVČR, ÚTIA Praha
Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. - KSTP, VŠE Praha
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - VUT Brno, ÚAM
RNDr. Jan Klaschka Ph.D. AVČR, CS Praha
Ing. Karel Kupka, PhD. TriloByte Pardubice
RNDr. Vera Kůrková, DrSc. AVČR, ÚTIA Praha
Doc. RNDr. Aleš Linka. CSc. Univerzita Liberec
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. UPCE, FCH, KACh
RNDr. Jiří Michálek, CSc. AVČR, ÚTIA Praha
Doc.Ing. Hana Řezanková, CSc. KSTP, VŠE Praha
Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. Ostravská univerzita
RNDr. Petr Volf AVČR, ÚTIA Praha
Odborný garant: Ing. Karel Kupka, PhD.
tel. 466 615 725, kupka@trilobyte.cz

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.
Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře. Ve večerních hodinách jsou připraveny ukázky software a diskuze.

Přihláška v PDF (162kB) (po vyplnění lze zaslat poštou nebo faxem)
Pozvánka v PDF (431kB)

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735
Datum a čas: 18.11.2008, 09:00 — 21.11.2008, 18:00
Místo konání: Hotel Technik
Za Školkou 620 ( map )
Lázně Bohdaneč, 533 41
Czech Republic
Ukončení registrace: 18.11.2008

Registrace je již ukončená.


Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz