TriloByte

Údaje o výrobci

 TriloByteE-mail:  info@trilobyte.cz

http://www.trilobyte.cz/

Společnost se od roku 1990 intenzivně zabývá vývojem a distribucí software pro statistickou analýzu. Je výrobcem software ADSTAT a QC.Expert a dodavatelem dalšího statistického software pro několik set českých, evropských i mimoevropských podniků, ústavů a institucí. Kromě software nabízí TriloByte také odbornou literaturu, konzultace a řešení, intenzivní kurzy a přednášky. Pravidelně pořádá celostátní semináře a konference Analýza dat a spolupracuje s několika univerzitními pracovišti. Od roku 1992 je TriloByte oficiálním zástupcem americké společnosti Insightful Inc. (dříve MathSoft) pro distribuci statistického systému S-Plus.