Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Proč studovat
Proč studovat TBSA? Tisk E-mail
Další >
TBSA - TriloByte Statistical Academy

Motivace ke studiu na TB Statistical Academy.

Statistická analýza a modelování je typickým interdisciplinárním oborem, který spojuje matematiku se všemi technickými, přírodními a společenskými vědami. Jeho znalost je vstupenkou do světa inovací, optimalizace, nových konkurencescopných technologií a rozvoje efektivních metod výzkumu a analýzy dat a informací. Současná teoretická statistika je jen něco přes 100 let starým oborem a je nyní v období raketově rostoucího rozvoje a zájmu. Aplikace analýzy dat intenzivně zasahují do všech oborů od teoretické fyziky přes chemii, medicínu, všecnhny oblasti technologie, po ekonomii, lingvistiku a sociologii. Tato skutečnost je v příkrém rozporu s nedostatečnou a povrchní výukou tohoto oboru na většině vysokých škol.

Na pracovním trhu a v profesionální kariéře znamená znalost efektivních metod analýzy dat výraznou výhodu a výrazný přínos pro zaměstnavatele. Efektivní používání matematických postupů analýzy dat není finančné nákladné, vyžaduje však hlubší znalostní základy a tréning v matematickém a statistickém uvažování.

Typický vývoj a rychlý nástup statistických technik a metod analýzy a interpretace dat ilustruje oblast kontroly kvality (Quality Control).

Použití statistických metod pro popis a modelování výrobních a technologických procesů bylo poprvé navrženo na přelomu 20. a 30. let dvacátého století profesorem W. A. Shewhartem ve slavných Bellových laboratořích v New Jersey. Díky hlubokým teoretickým základům, vycházejícím z matematiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, fyzikální mechaniky a kvantové fyziky, byla tato myšlenka velmi úspěšná a rychle se rozšířila do technologické praxe ve velkých koncernech a pak i v menších firmách. Použití matematicko-statistických modelů vedlo k výraznému snížení nákladů a optimalizaci procesů. V současné době jsou možnosti využití a ekonomický potenciál statistických metod mnohonásobně zvýšeny díky rozvoji a nasazení informačních technologií a výpočetní kapacitě.

Potenciál využití statistických metod spočívá v jejich schopnosti kvantifikovat jednotlivé části a vlastnosti technologie a procesů, pomocí matematicko-statistických modelů nalézt stochastické vztahy mezi nimi a optimálními zásahy maximalizovat efektivitu procesů a znalosti vedoucích pracovníku o procesech a jejich chování.

Tohoto stavu nelze dosáhnout bez odborného vzdělání příslušných zaměstnanců technologie, výzkumu, kvality a středního managementu v oborech

- základů matematické analýzy
- statistických modelů a základů pravděpodobnosti, statistické testování
- základů interpretace a exploratorní analýzy dat
- neparametrické metody a testy
- základů teorie odhadu, podmíněné střední hodnoty, regrese, analýzy rozptylu
- aplikace vícerozměrných lineárních modelů, modifikace lineárních modelů (zobecněné, robustní, regulární modely)
- vícerozměrné metody, klasifikační a diskriminační analýza, hlavní komponenty, shluková analýza
- metod prediktivního modelování, neuronové sítě, metody statistického učení, Support Vector Machines (SVM)
- některých pokročilých aplikací v oblasti měření, stability a sledování procesů, DOE, SPC, způsobilost, MSA, ....

Studium v programech TBSA je zaměřeno na maximální využití znalostí statistických metod pro interpretaci všech dat z výrobních i jiných procesů pro snižování nákladů, zvyšování stability, předvídání možných i řešení existujících problémů a v neposlední řadě také poskytuje znalost statistiky argumentační sílu při řešení sporných otázek ve vztazích mezi dodavatelem a odběratelem, při auditech a certifikacích a při formulování smluvních parametrů. 

Studujte v TBSA!

TBSA - TriloByte Statistical Academy
Aktualizováno ( Pondělí, 16 října 2017 )
 
Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz