Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
ANN - Klasifikace Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento modul využívá neuronovou síť ke klasifikaci, tedy modelování nečíselné (kategorické, faktorové) odezvy Z na základě jednoho nebo více číselných prediktorů X. Nečíselná odezva nemá numerickou hodnotu, ale takzvanou úroveň. Odezvy mají obvykle formu textu s nejméně dvěmi úrovněmi, například (A, B, C, D, E); (YES, NO); (zelená, modrá, žlutá); („Elytrigia repens“, „Lolium perenne“, „Phleum pratense“) a podobně. Přitom není definováno pořadí těchto úrovní. Odezva může obsahovat i čísla, ta jsou však interpretována jako text bez numerické hodnoty. Úkolem tohoto modulu je nalézt vztah mezi hodnotami prediktoru a úrovní odezvy a případně využít tohoto vztahu pro predikci neznámé úrovně odezvy na základě známých hodnot prediktoru. Například podle numerických hodnot analýzy krve rozpoznat diagnózu pacienta (za krev lze případně dosadit mechanické, fyzikální, chemické, optické parametry, vlastnosti půdy, míra stresorů atd., za diagnózu pacienta vadu výrobku nebo materiálu, typ poruchy ve stroji či procesu, klasifikaci ekologické jednotky, či biologický druh, atd, atd. .

PDF ANN Klasifikace - manuál ve formátu Pdf
PDF Neuronová síť - manuál ve formátu Pdf

Dialogová okna pro zadání a výpočet sítě.

Výstupy:

Protokol:
 • Název úlohy
 • Data
 • Nezávisle proměnné
 • Typ transformace
 • Závisle proměnné
 • Predikce
 • Vrstva, Neuronů
 • Strmost sigmoidy
 • Moment
 • Rychlost učení
 • Ukončit při chybě
 • Procent dat pro učení (%)
 • Podmínky ukončení optimalizace
 • Výpočet
 • Počet iterací
 • Maximální chyba pro učící data
 • Střední chyba pro učící data
 • Maximální chyba pro testovací data
 • Střední chyba pro testovací data
 • Počet dat
 • Počet vah
 • Počet řádků
 • Počet úrovní
 • Celkový součet čtverců
 • Reziduální součet čtverců
 • Vysvětlený součet čtverců
 • F-statistika
 • F-krit
 • P-hodnota
 • Klasifikační pravděpodobnosti
 • Predikce, Data
 • Tabulka misklasifikací
 • Váhy
 • Relativní vliv
 • Predikce
Grafy:
 • Graf predikovaných a skutečných úrovní pro jednotlivé úrovně prediktorů
 • Grafické vyjádření architektury sítě
 • Graf učicího procesu
 • Relativní vliv prediktorů na predikci
 • Relativní predikovatelnost

Grafické výstupy

Graf predikovaných a skutečných úrovní pro jednotlivé úrovně prediktorů
ANN - Klasifikace

  Grafické vyjádření architektury sítě
ANN - Klasifikace
 Graf učicího procesu
ANN - Klasifikace

Relativní vliv prediktorů na predikci
ANN - Klasifikace
Relativní predikovatelnost
ANN - Klasifikace

Aktualizováno ( Středa, 20 března 2013 )
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz