Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
ANOVA pro 2 faktory - příklad Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Úloha: Klasifikace vhodnosti odrůdy a hnojení 
Data:
Odrůda Hnojivo Výtěžek
Brazil NPK 14,6
Brazil Ledek Ch 17,4
Dlouholistý NPK 13,3
Dlouholistý Ledek Ch 12,6
Cassablanca NPK 17,5
Cassablanca Ledek Ch 14,9
ANOVA pro 2 faktory 
Výstup 
Analýza rozptylu          
           
Název úlohy : Kukuřice 2003        
           
Typ modelu vyvážený s opakováním        
Faktory úrovně        
Odrůda Brazil Dlouholistý Cassablanca    
Hnojivo NPK Ledek Ch      
           
Počet opakování 1.2.2000        
           
Tabulka středních hodnot Výtěžek        
Úrovně Ledek Ch NPK      
Brazil 17.150 14.150      
Cassablanca 15.250 18.550      
Dlouholistý 12.450 12.700      
           
           
Průměry pro faktor Odrůda        
Úroveň Brazil Dlouholistý Cassablanca    
Průměr 15.650 16.900 12.575    
           
Průměry pro faktor Hnojivo        
Úroveň NPK Ledek Ch      
Průměr 14.950 15.133      
           
Celkový průměr 15.042        
           
Parametry modelu          
Faktor Úroveň faktoru Příspěvek úrovně      
Odrůda Brazil 0.608      
Odrůda Cassablanca 1.858      
Odrůda Dlouholistý -2.467      
           
Hnojivo Ledek Ch -0.092      
Hnojivo NPK 0.092      
           
Tabulka ANOVA          
Zdroj variability Součet čtverců Průměrný čtverec Stupně volnosti Směr. odch.  
Odrůda 39.632 19.816 1.2.2000 4.451  
Hnojivo 0.101 0.101 1.1.2000 0.318  
Interakce 19.852 9.926 1.2.2000 3.151  
Rezidua 3.745 0.624 1.6.2000 0.790  
Celkem 63.329 5.757 1.11.2000 2.399  
           
           
Tabulka ANOVA          
Zdroj variability Směr. odch. F-kritérium Kritický kvantil Závěr p-hodnota
Odrůda 4.451 31.748 5.143 Významný 0.001
Hnojivo 0.318 0.162 5.987 Nevýznamný 0.702
Interakce 3.151 15.903 5.143 Významný 0.004
Rezidua 0.790        
Celkem 2.399        
Podrobná diagnostika dat:
ANOVA pro 2 faktory 
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz