Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Grafy Tisk E-mail
< Předch.
Modul grafy poskytuje řadu metod grafického znázornění jednorozměrných a vícerozměrných dat. Nastavení a volby v grafech umožňují různé modifikace grafů, v následujících příkladadech uvadíme jen přehled základních forem jednotlivých grafů. Řada modifikací a voleb v grafech umožňuje vytvářet grafy i pro mnoho proměnných najednou, zobrazit data pomocí barvy případně velikosti symbolů a podobně. Grafy jsou voleny tak, aby poskytly největší množství informace z dat.

Skupina 3-D grafů představuje silný nástroj pro důkladné posouzení datových souborů ve trojrozměrném prostoru. Díky možnosti rotace grafu myší libovolným směrem přináší 3-D grafy nový rozměr pohledu na Vaše data.

PDF Grafy - manuál ve formátu Pdf

Typy grafů:
2D-grafy
 • Bodový
 • Čárový
 • Spojnicový
 • X-Y rozptylový
 • X-Y matice
 • Hvězdicový
 • Histogram
Plošné grafy
 • Krabicový
 • Sloupcový skupinový
 • Sloupcový na sebe
 • Pruhový skupinový
 • Pruhový na sebe
 • Koláčový
 • Plošný
3D Grafy s dynamickou rotací
 • 3D - Bodový
 • 3D - Plocha
 • 3D - Spline
 • 3D - Hustota pro 2 proměnné
Shluková analýza
 • Dendrogram

Grafy

Grafy

Příklad grafů (zmenšeno): 
Grafy

Speciální diagnostické a plošné grafy
Grafy

Maticový graf pro vizuální posouzení párových vztahů, resp. korelací v datech
Grafy

Dynamický 3D-bodový graf s volným otáčením
Grafy
Dynamický 3D-Spline graf s volným otáčením
Grafy

Dynamický 3D-hustota pravděpodobnosti s volným otáčením
Grafy
Projekce 3D-hustoty pravděpodobnosti s vyznačenými shluky
Grafy
Shluková analýza - Dendrogram
Nabízí řadu metrik pro hodnocení podobnosti dat:
Manhattanská vzdálenost
Eukleidovská vzdálenost
Čtverec Eukleidovské vzdálenosti
Jaccardův koeficient pro spojité veličiny
Dice-koeficient

a řadu shlukovacích technik:
Single linkage
Complete linkage
Wards algorithm
Average linkage
Flexibile linkage (dynamicky ovládané myší)
Unweighted pairs

Ukázka dendrogramu:
Grafy
 
< Předch.

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz