Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Kalibrace Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Modul Kalibrace je určen především pro analytické laboratoře  a metrologická pracoviště. Nabízí kalibrační modely pro lineární a nelineární kalibrační závislosti s možností automatické detekce linearity. Díky použité metodě vážené regrese řeší tento modul i kalibrační modely s nekonstantní chybou, což je obvykle nutné zvláště při měření v blízkosti nuly (např. stopová analýza). Pro účely analytických chemických a biochemických laboratoří je důležitou funkcí modulu Kalibrace výpočet limity detekce a dalších kalibračních mezí pomocí platných doporučení IUPAC, ACS, a dalších institucí.

PDF Kalibrace - manuál ve formátu Pdf

Příklad dat pro kalibraci:
X Y Vzorek Opak1 Opak2 Opak3
1.281 25.53 ÚpaA 33.69 33.74 33.73
1.281 25.58 ÚpaB 39.25 39.25 39.27
2.558 51.37 Labe AE 50.6    
2.558 51.23 Labe AR 57.3    
5.430 106.4        
5.430 108.7        
7.373 148.4        
7.373 146.6        
11.59 233        

Panel pro zadání parametrů kalibrace:
Kalibrace

Metody pro stanovení limity detekce:
Kalibrace

Grafické výstupy - interaktivní graf se zpětným odhadem, s možností zoomu!
Kalibrace

Kalibrační kalkulačka pro výpočet libovolných hodnot z kalibrační závislosti!
Kalibrace

Diagnostické grafy
Kalibrace 

Textové výstupy:
Kalibrace                
                 
Název úlohy : Sheet7              
                 
Počet dat: 9              
Hladina významnosti : 0.05              
Volba kalibračního modelu : Automatická              
Použitý kalibrační model : Lineární              
Vhodnost použitého modelu : Vyhovuje              
Použita vážená regrese : Ne              
                 
Parametry kalibračního modelu                
Parametr Odhad Sm. odchylka Spodní mez Horní mez        
Abs. -0.44242 0.628871 -1.92947 1.044621        
X 20.0738 0.105731 19.82379 20.32382        
                 
Významnost absolutního členu                
Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr          
-0.44242 -1.92947 1.044621 Nevýznamný          
                 
Validace směrnice                
Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice=1          
20.0738 19.82379 20.32382 Ne          
                 
Citlivost metody : 20.0738              
                 
Zvolený faktor K : 3              
Vypočítaná sm.odch. slepého signálu : 1.028626              
                 
Kalibrační meze                
c..kritická                
d..detekce                
q..kvantifikace                
Metoda Yc Yd Yq Xc Xd Xq Yq(10sigma) Xq(10sigma)
Metoda K*Sigma, ACS 2.643455 5.729333 8.815212 0.153727 0.307453 0.46118 9.843838 0.46118
Přímá metoda analytu 1.524751 3.438637 5.326836 0.097997 0.19334 0.287402 --- ---
Přímá metoda signálu, IUPAC 1.524751 3.464836 5.378365 0.097997 0.194645 0.289969 --- ---
Kombinovaná metoda Ebel,Kamm 1.498027 3.438479 5.326681 0.096666 0.193332 0.287395 --- ---
Metoda K*Sigma z regrese 1.524751 3.491925 5.459099 0.097997 0.195994 0.293991 6.114824 0.326657
                 
Kalibrační tabulka                
Číslo vzorku Zpětný odhad Spodní mez Horní mez Nepřímý odhad Naměřené hodnoty      
1 1.701841 1.619151 1.782615 0 33.69 33.74 33.73  
2 1.977657 1.901441 2.052183 0 39.25 39.25 39.27  
3 2.542738 2.475165 2.608985 0 50.6 NA NA  
4 2.876506 2.812182 2.939685 0 57.3 NA NA  
                 
Analýza reziduí                
Reziduální součet čtverců : 7.406501              
Půměrné absolutní reziduum : 0.693343              
Korelační koeficient : 0.999903              
Číslo měření Naměřené X Naměřené Y Vypočítané Y Reziduum Váha      
1 1.281 25.53 25.27212 0.257882 1      
2 1.281 25.58 25.27212 0.307882 1      
3 2.558 51.37 50.90636 0.463636 1      
4 2.558 51.23 50.90636 0.323636 1      
5 5.43 106.4 108.5583 -2.15832 1      
6 5.43 108.7 108.5583 0.141676 1      
7 7.373 148.4 147.5617 0.838278 1      
8 7.373 146.6 147.5617 -0.96172 1      
9 11.59 233 232.2129 0.787054 1      
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz