Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Návrh a analýza experimentu Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento modul umožňuje navrhnout dvouúrovňový vícefaktoriální ortogonální plán typu 2^(n–k) a následně provést jeho analýzu. Modul Plánované experimenty (Design Of Experiments, DOE) má dvě části, které na sebe navazují – Návrh a Analýza. Analýza navrženého experimentu se provádí v návazném modulu Analýza Experimentu.  Návrh předchází analýze, jeho cílem je navrhnout nastavení kombinace úrovní faktorů experimentu tak, aby se experimentem získalo maximum informace s malými náklady. Možnost návrhu částečných (krácených) plánů s optimalizovanými návrhy alias-struktur s různým stupněm rozlišení zajistí efektivní využití prostředků s maximálním ziskem informace.

PDF Návrh a analýza experimentu - manuál ve formátu Pdf

Výstupy: 
 Protokol: Grafy: 
Typ plánu
Definice plánu
Charakteristika plánu
Počet faktorů
Počet opakování
Počet experimentů
Analýza alias-struktury
Hodnoty hlavních efektů a interakcí
Vypočítané efekty
Koeficienty efektů
Směrodatné odchylky efektů
Analýza rozptylu
Celková variabilita
Vysvětlená variabilita
Reziduální variabilita
Vliv na rozptyl
Podrobná analýza - Taguchiho přístup
Průměr(-), Průměr(+), Rozptyl(-), Rozptyl(+),
Poměr(+/-)
Analýza Reziduí
Predikce Odezvy
Graf absolutních velikostí efektů 
Setříděné efekty
Setříděné čtverce efektů
QQ-graf efektů
Odchylky od přímky v QQ grafu
Graf efektů - průměrné hodnoty odezvy
Grafy interakcí

Základní dialogový panel Návrhu experimentu
Návrh a analýza experimentu

Základní dialogový panel Analýzy experimentu 
Návrh a analýza experimentu

Ukázka výstupu modulu Analýza Experimentu. Experiment 2^(6-1), 6 efektů, 16x2 experimentů
Návrh a analýza experimentu

Grafické výstupy pro diagnostiku s identifikací netypických jednotek, vizualizací míry kanonické korelace a výslednými koeficienty a strukturou kanonických proměnných. Interaktivní detekce dat umožňuje pohodlnou intuitivní detekce možných problémů.

Efekty, identifikace hlavních vlivů na odezvu
Návrh a analýza experimentu
Návrh a analýza experimentu
Návrh a analýza experimentu
Návrh a analýza experimentu
Návrh a analýza experimentu

Analýza interakcí, vzájemné ovlivnění faktorů
Návrh a analýza experimentu

Souhrnný graf interakcí
Návrh a analýza experimentu 
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz