Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Neuronové časové řady (ANN-TS) Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento modul (Artificial Neural Network Time Series – ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci a předpovědi budoucích hodnot jednorozměrné časové řady. Za jednorozměrnou časovou řadu zde považujeme posloupnost n naměřených hodnot yi, o nichž se předpokládá, že
 • jsou naměřeny v pravidelných časových okamžicích (takže informaci o čase měření lze nahradit pouhým pořadovým číslem měření bez ztráty informace), případně se jedná o posloupnost jednotlivých diskrétních entit (např. jednotlivé výrobky vyráběné po sobě – ne nutně v pravidelných časových intervalech)
 • mohou nabývat libovolných reálných hodnot (to znamená, že nejsou omezeny jen na celá čísla, případně nečíselné hodnoty, tedy případná předpověď reálných čísel bude dávat smysl
 • každá naměřená hodnota nějak závisí na hodnotách naměřených před ní, tedy yi = G(yi-1, yi-2, … yi-r) + εi, zkráceně G(i, r) + εi, kde r < n nazveme hloubkou modelu
Jako příklady takových časových řad lze uvést technologické veličiny, periodicky měřené výsledky výrobních procesů, nestabilita procesů, parametry přírodních systémů, vývoj finančních a ekonomických indexů, kurzů, cen a podobně.

PDF Neuronové časové řady (ANN-TS) - manuál ve formátu Pdf
PDF Neuronová síť - manuál ve formátu Pdf

Dialogová okna pro zadání a výpočet sítě.

Výstupy:

Protokol:
 • Název úlohy
 • Data
 • Typ modelu
 • Hloubka modelu
 • Délka předpovědi
 • Validace
 • Nezávisle proměnné
 • Typ transformace
 • Závisle proměnné
 • Typ transformace
 • Vrstva, Neuronů
 • Strmost sigmoidy
 • Moment
 • Rychlost učení
 • Ukončit při chybě
 • Procent dat pro učení (%)
 • Podmínky ukončení optimalizace
 • Výpočet
 • Počet iterací
 • Maximální chyba pro učící data
 • Střední chyba pro učící data
 • Maximální chyba pro testovací data
 • Střední chyba pro testovací data
 • Váhy
 • Vrstva / Neuron
 • Relativní vliv
 • Časová řada
Grafy:
 • Graf časové řady s predikcí nebo validací
 • Graf reziduí
 • Grafické vyjádření architektury sítě
 • Relativní vliv prediktorů na predikci
 • Graf učicího procesu

Grafické výstupy

Graf časové řady s predikcí nebo validací (dle zadané volby)
Neuronové časové řady (ANN-TS)

Grafické vyjádření architektury sítě
Neuronové časové řady (ANN-TS)

 Graf reziduí
Neuronové časové řady (ANN-TS)
 Relativní vliv prediktorů na predikci
Neuronové časové řady (ANN-TS)
 Graf učicího procesu
Neuronové časové řady (ANN-TS)

Aktualizováno ( Středa, 20 března 2013 )
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz