Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Analýza responsního povrchu Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento modul je určen k odhadu optimálních hodnot technologických nebo jiných (nezávisle) proměnných na základě experimentálně zjištěných hodnot nějaké výstupní (závisle) proměnné. Předpokladem je, že a) hledané optimální hodnoty proměnných, například teplota, tlak, doba sušení odpovídají maximu nebo minimu výstupní závisle proměnné, charakterizující kvalitu nebo ztráty například na čistotě, pevnosti, spotřebě energie či surovin, b) nezávisle proměnné byly nezávisle na sobě nastavovány na různé hodnoty a při těchto hodnotách byly stanoveny hodnoty závisle proměnné, c) existuje minimum nebo maximum závisle proměnné v oblasti zadaných hodnot nezávisle proměnné nebo v její blízkosti. Modul Optimalizace - Kvadratická metoda proloží těmito daty optimalizační model - úplný Taylorův polynom druhého stupně a pokusí se určit jeho extrém jako stacionární bod (bod s nulovými prvními parciálními derivacemi). Pokud tento extrém (minimum nebo maximum) existuje, je v protokolu uveden jeho bodový i intervalový odhad. Nemá-li optimalizační model extrém, je stacionárním bodem tzv. sedlový bod a optimální hodnoty nezávisle proměnných nelze určit. Optimální hodnoty nezávisle proměnné mohou ležet i mimo oblast experimentálních dat, jejich odhad však pak bývá méně přesný. Jednodušší alternativou kvadratické metody je metoda váženého průměru. Tato metoda je spíše informativní a určí přibližnou polohu minima z naměřených dat. Neposkytuje informace o přesnosti výsledku a je založena na nalezení středu oblasti, v níž nabývá hodnota závisle proměnné nejmenších hodnot.

PDF Analýza responsního povrchu - manuál ve formátu Pdf

Příklad

Úloha: Nalezení optimálního režimu technologie na základě experimentálních dat

Data:
Teplota Tlak Spotřeba
50 110 89.15
50 130 88.75
50 150 89.25
55 110 86.14
... ... ...

Optimalizace

Výstup:
Optimalizace responsní plochy, analytická
       
Název úlohy : Optim1    
       
Počet proměnných : 2    
Počet dat : 15    
Stupňů volnosti : 8    
Typ stacionárního bodu : Minimum    
Stacionární bod X0 Dolní mez Horní mez
Sloupec 1 60.06733711 57.2344181 62.90025611
Sloupec 2 128.3637814 115.4868087 141.240754
       
Odhad hodnoty v X0 : 84.7934742    
Interval spolehlivosti : 85.09194377    
  84.49500464    
       
Průměrná chyba : 0.1180507937    
Reziduální součet čtverců : 0.3117942857    
Rozptyl reziduí : 0.02227102041    
Číslo podmíněnosti plánu : 19.03088768    
       
Korelační koeficient : 0.9959432352    
Determinant : 1.024524982    

Optimalizace 
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz