Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Pravděpodobnostní kalkulátor Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento pomocný modul je určen především pro rychlý výpočet kvantilu a pravděpodobnosti čtyř rozdělení, která se nejčastěji používají k výpočtu kritických hodnot testů. Jsou to rozdělení normální, Studentovo, chi-kvadrát a Fisherovo. Výpočet probíhá interaktivně v dialogovém okně. V případě potřeby lze vygenerovat graf příslušné distribuční funkce.

PDF Pravděpodobnostní kalkulátor - manuál ve formátu Pdf

Pravděpodobnostní kalkulátor nemá datový vstup, lze jej spustit i s prázdným datovým listem. V dialogovém okně se zvolí požadované rozdělení. Pro normální rozdělení se zadá střední hodnota a směrodatná odchylka, pro Studentovo, chi-kvadrát a Fisherovo rozdělení počet stupňů volnosti. Studentovo a chi-kvadrát rozdělení mají jeden parametr počtu stupňů volnosti označené jako N1, Fisherovo rozdělení má dva počty stupňů volnosti označené N1 a N2. Po zadání hodnoty v poli Kvantil se stiskem tlačítka Pravděpodobnost zobrazí příslušná pravděpodobnost v poli Pravděpodobnost a naopak, po zadání hodnoty v poli Pravděpodobnost se stiskem tlačítka Kvantil zobrazí příslušný kvantil v poli Kvantil. Stisknutím tlačítka Graf lze vytvořit graf distribuční funkce zvoleného rozdělení se zadanými parametry. V případě normálního rozdělení máme možnost použít dat z listu Data pro výpočet hodnoty Střední hodnota a Směrodatná odchylka. Sloupec s daty vybereme v poli Data dialogového okna. Tato možnost slouží k rychlému orientačnímu výpočtu kvantilů a pravděpodobností. Kromě pravděpodobnosti se počítá ještě hodnota ARL, což je převrácená hodnota pravděpodobnosti ARL=1/P, je-li P<0.5, jinak je ARL=1/(1-P). J to střední počet dat mezi po sobě následujícími překročeními zadaného kvantilu, někdy označovaná ARL (Average Run Length).
Pravděpodobnostní kalkulátor
Dialogový panel Pravděpodobnostního kalkulátoru pro normální rozdělení
Pravděpodobnostní kalkulátor
Dialogový panel Pravděpodobnostního kalkulátoru pro Fisherovo rozdělení
Protokol
Tento modul nevytváří protokol.
Grafy
Graf distribuční funkce daného s nastavenými parametry se vytvoří po stisknutí tlačítka Graf. V kombinaci s pravoúhlou sítí a zvětšením grafu (zoom) lze graf využít k přímému přibližnému odečítání hodnot. Na vodorovné ose je vždy kvantil rozdělení, na svislé ose je pravděpodobnost, že náhodné číslo z tohoto rozdělení bude menší, než tento kvantil. Přesnější odečtení hodnot z grafu je možné po zvětšení detailu v interaktivním grafu.
Pravděpodobnostní kalkulátor
Graf distribuční funkce normovaného normálního rozdělení N(0,1).
Pravděpodobnostní kalkulátor
Graf distribuční funkce Studentova rozdělení s n1=6.
Pravděpodobnostní kalkulátor
Graf distribuční funkce chi-kvadrát rozdělení s n1=10.
Pravděpodobnostní kalkulátor
Graf distribuční funkce Fisherova rozdělení s n1=10 a n2=12.
Aktualizováno ( Pátek, 22 března 2013 )
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz