Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Síla testu a rozsah výběru Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Moduly ve skupině Síla a rozsah výběru počítají sílu testu, rozsah výběru a mezní rozdíl parametru a jeho odhadu za daných předpokladů pro normální a binomické rozdělení. Vstupními parametry jsou vždy požadovaná hladina významnosti testu (riziko chyby I. druhu) α, typ testu (jednostranný, nebo oboustranný) a teoretická (očekávaná, požadovaná) hodnota parametru, kterým je u normálního rozdělení střední hodnota a u binomického pravděpodobnost. Dále je nutno definovat vždy dva z těchto tří údajů: Rozsah výběru, předpokládaná výběrová hodnota parametru a síla testu 1 β. Třetí z těchto údajů se pak dopočítá stiskem příslušného tlačítka.

Metody:
  • Normální rozdělení pro 1 výběr
  • Normální rozdělení pro 2 výběry
  • Binomické rozdělení pro 1 poměr
  • Binomické rozdělení pro 2 poměry
PDF Testování - manuál ve formátu Pdf

Příklad:
Data:
Výpočty potřebných rozsahů a síly testů se provádějí ješte před vlastním získáním dat
Síla testu a rozsah výběru
Síla testu a rozsah výběru
Výstupy:
Rozsah výběru a síla    
Normální rozd., 2 výběry    
Výpočet rozsahu výběrů    
     
Název úlohy : Počet dat pro t-test
     
Hladina významnosti 0.05  
Předpokládaný průměr X1 30  
Předpokládaný průměr X2 33  
Typ testu Oboustranný  
Nulová hypotéza H0 X1 = X2  
Alternativní hypotéza HA X1 <> X2  
Směrodatná odchylka 1 2  
Směrodatná odchylka 2 2  
Poměr výběrů N2/N1 2  
Rozsah výběrů N1, N2 5.232586497 10.46517
Zaokrouhlené rozsahy 6 11
Síla testu 0.8  

 

Rozsah výběru a síla    
Binomické rozd., 2 výběry    
Výpočet rozsahu výběrů    
     
Název úlohy : Binomický test  
     
Hladina významnosti 0.05  
Předpokládaný poměr P1 0.4  
Předpokládaný poměr P2 0.7  
Typ testu Oboustranný  
Nulová hypotéza H0 P1 = P2  
Alternativní hypotéza HA P1 <> P2  
Poměr rozsahů N2/N1 1  
Rozsah výběrů N1, N2 48.63691987 48.63692
Zaokrouhlené rozsahy 49 49
Síla testu 0.8  
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz