Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Šíření chyb Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Propagace chyb (šíření chyb, nejistoty) Stanoví statistické vlastnosti funkce parametrů na základě předpokládaných statistických vlastností parametru nebo na základě reálných dat. Používá se jednak techniky Monte Carlo s resamplingem z empirické distribuční funkce, jednak analytického rozvoje Taylorova polynomu do 2. stupně. Dále jsou vypočítány absolutní i relativní citlivosti výsledné veličiny na jednotlivé parametry. Výstupem jsou statistické parametry, hustota pravděpodobnosti výsledné veličiny a grafická i numerická citlivostní analýza.

PDF Simulace - manuál ve formátu Pdf

Příklad

Úloha: Statistické chování celkové zátěže energetického systému a vliv jednotlivých složek
Data:
AP
3.488
3.328
3.298
3.493
3.353
....

Šíření chyb

Šíření chyb

Výstup:
Šíření chyb, nejistoty            
             
Název úlohy : Energetika          
Funkce : x1*y1*x2          
             
Vstupní veličiny :            
  Střední hodnota Sm. odchylka 95% interval   +-3sigma  
X1 : 14.5 1.9 10.776 18.224 8.8 20.2
X2 : 2.84 0.14 2.5656 3.1144 2.42 3.26
             
Vstupní data :            
  Střední hodnota Sm. odchylka 95% interval   +-3sigma  
Y1 : 3.64349 0.17342 3.30357 3.98340 3.12321 4.16377
             
Výsledná hodnota :            
Medián : 136.13476          
Střední hodnota Sm. odchylka 95% interval   +-3sigma    
143.5199088 37.80125 69.42945 217.61036 30.11615 256.92366  
             
Interval výsledných hodnot            
91.52676806 224.32296          
             
Citlivostní analýza            
Relativní citlivost :            
x1: 10.2311          
x2: 52.23625          
y1: 41.18          
Absolutní citlivost :            
x1: 76.2012          
x2: 28.6673          
y1: 48.46886          
             
Aproximace metodou Taylorova rozvoje            
Prostý průměr : 0          
Opravený průměr : 5.68844E-008          
Průměr s kovariancí : 5.68844E-008          
Opravená sm. odchylka : 22.18638          
Sm. Odch. s kovariancí : 22.18638          
95% interval : -43.48530 43.48530        
Interval +-3sigma -66.55914 66.55914  


Šíření chyb 
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz