Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Statistické testování Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Skupina Testy provádí statistické testování shody pro jednovýběrové a dvouvýběrové binomické a normální rozdělení, pro multinomické rozdělení a pro kontingenční tabulky. Při testování se zde vychází z experimentálních dat, případně ze známých statistik jako aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Testování je nezbytnou operací při statistickém prokazování, sporech, diagnostice měřidel, přístrojů a procesů.

Metody:
  • Normální rozdělení pro 1 výběr
  • Normální rozdělení pro 2 výběry
  • Binomický test pro 1 poměr
  • Binomický test pro N poměrů
  • Multinomický test
PDF Testování - manuál ve formátu Pdf

Příklad:
Řada příkladů je uvedena rovněž v uživatelském manuálu.
Data:
Formát dat se liší podle prováděných testů, např.:
Výskyty Pravděp
120 0.125
140 0.125
260 0.25
480 0.5

nebo:

Testováno Výskyty Pravděp
200 22 0.1
200 46 0.25
100 56 0.5
250 103 0.4
Statistické testování 
Výstup:
Uvádíme jen příklady výstupu některých testů
Binomický test shody, N výběrů      
         
Název úlohy : Binomický test_N    
         
Počet výběrů K 4      
Rozsahy výběrů Ni 200 200 100 250
Počty výskytů Xi 22 46 56 103
Teoretické výskyty Ni*Pi 20 50 50 100
Skutečné podíly Xi/Ni 0.11 0.23 0.56 0.41
Předpokládané podíly Pi 0.10 0.25 0.50 0.40
Hypotéza H0 PRi = Pi      
Hypotéza HA PRi <> Pi      
Hladina významnosti 0.05      
Stupně volnosti 4.00      
Statistika Chi2 2.24      
Kritická hodnota 9.49      
p-hodnota 0.69      
Závěr Shoda poměrů se nezamítá  

 

Multinomický test shody        
         
Název úlohy : Multinomický test    
         
Počet tříd K 4      
Počty výskytů Ni 120 140 260 480
Teoretické výskyty N*Pi 125 125 250 500
Skutečné podíly Ni/N 0.12 0.14 0.26 0.48
Předpokládané podíly Pi 0.13 0.13 0.25 0.50
Hypotéza H0 PRi = Pi      
Hypotéza HA PRi <> Pi      
Hladina významnosti 0.05      
Stupně volnosti 3.00      
Statistika Chi2 3.20      
Kritická hodnota 7.81      
p-hodnota 0.36      
Závěr Shoda poměrů se nezamítá  

 

t-test dvouvýběrový    
     
Název úlohy : Test pro normální rozdělení
     
    Počet dat
Průměr dat X1 10 15
Směrodatná odchylka dat S1 2  
Průměr dat X2 12 25
Směrodatná odchylka dat S2 3  
Počet stupňů volnosti 38  
Vypočtená t-statistika 2.29  
Kritická hodnota T 2.02  
p-hodnota 0.01  
Závěr Rozdíl mezi X1 a X2 je významný
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz