Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Přihláška
Přihláška Print E-mail
< Prev   Next >
There are no translations available

TBSA - TriloByte Statistical Academy

Přihláška ke studiu 1. a 2. semestru TBSA, v akademickém roce 2020

1. semestr  - Statistické metody pro technologii a výzkum I
2. semestr  - SM2: Statistické metody pro technologii a výzkum IINázev studijního programu:
SM1: Statistické metody pro technologii a výzkum I 

Online registrace
Přihláška ke stažení (docx) 
Přihláška ke stažení (pdf)
Informace ke stažení (pdf) 

Termíny soustředění 1.semestru:
1.semestr   termín kurzu 
1.soustředění   12. - 13. února 2020 
2.soustředění   18. - 19. března 2020 
3.soustředění   15. - 16. dubna 2020 
4.soustředění   13. - 14. května 2020 
5.soustředění   18. - 19. června 2020 
6.soustředění
závěr 1. semestru
 15. - 16. července 2020 
Denní rozvrh všech soustředění: 1. den: 10. – 16. hod., 2. den: 9.- 16. hod.

Témata jednotlivých soustředění: 
(celkem 72 hodin)
1. Základy pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodná veličina. Rozdělení spojité náhodné veličiny, statistiky, metody odhadů a jejich vlastnosti. Základy „Statistical thinking“.
2. Intervaly spolehlivosti. t, χ2 a F- rozdělení. Statistické testování, parametrické a neparametrické testy. Simulační metody, metody Monte-Carlo, Bootstrap.
3. Lineární algebra a maticové operace. Násobení, inverze, pseudoinverze, faktorizace, vlastní čísla. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, analýza hlavních komponent (PCA).
4. Podmíněná střední hodnota. Lineární regresní model, jeho parametry a vlastnosti. Problémy při lineární regresi. Transformace proměnných, polynomická a logistická regrese.
5. Lineární modely. Analýza rozptylu. Koncept dummy proměnných v analýze rozptylu, regresi a klasifikaci. Návrh a analýza faktoriálního experimentu. Základy MSA.
6. Nástroje pro SPC. Stabilita procesu. Shewhartovy regulační diagramy. Identifikace bodu změny, kumulativní součty, CUSUM diagram. Způsobilost a indexy způsobilosti.

Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny.

Kurzy je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Cena kurzu, 1. semestr: 39.000,- Kč, bez DPH. Platbu je možné provést předem, nebo v průběhu semestru.

Místo konání: Výukové středisko TriloByte Statistical Software s.r.o. , K Jarošku 300, Staré Hradiště u Pardubic

Jazyk výuky: čeština

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2020Název studijního programu:
SM2: Statistické metody pro technologii a výzkum II 

Online registrace
Přihláška ke stažení (docx) 
Přihláška ke stažení (pdf)
Informace ke stažení (pdf) 

Termíny soustředění 2.semestru:
2.semestr   termín kurzu 
1.soustředění   16. - 17. září 2020 
2.soustředění   14. - 15. října 2020 
3.soustředění   18. - 19. listopadu 2020 
4.soustředění   16. - 17. prosince 2020 
5.soustředění   13. - 14. ledna 2021 
6.soustředění
závěr 2. semestru
 16. - 17. února 2021 
Denní rozvrh všech soustředění: 1. den: 10. – 16. hod., 2. den: 9.- 16. hod.

Témata jednotlivých soustředění: 
(celkem 72 hodin)
1. Spojitá rozdělení, odhady parametrů. Asymetrická rozdělení, Weibullovo rozdělení, spolehlivost, lognormální rozdělení, transformace, směsi rozdělení, rozdělení součtu. Informace a entropie.
2. Exploratorní analýza. Grafické diagnostické metody. Parametrické a neparametrické testy. Vícerozměrné normální rozdělení, Mahalanobisova vzdálenost, rozklady kovarianční matice, metody vícerozměrné analýzy.
3. Vícerozměrná lineární regrese, vlastnosti a předpoklady, multikolinearita, optimální plány. Robustní metody, vážené nejmenší čtverce, M-odhady. Logistická regrese.
4. Transformace proměnných, polynomický model, ortogonalizace, Taylorův rozvoj a responsní povrch. Nelineární regrese, tvorba modelu, reparametrizace, derivační a nederivační algoritmy optimalizace.
5. Modely s kategorickými proměnnými. Substituce dummy-proměnnými. Zobecněná analýza rozptylu.
6. Základy shlukové analýzy, dissimilarity matrix, dendrogramy, k-means, klasifikace, diskriminační analýza. Stromy, CART. Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.

Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny.

Kurzy je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Cena kurzu, 1. semestr: 46.000,- Kč, bez DPH. Platbu je možné provést předem, nebo v průběhu semestru.

Místo konání: Výukové středisko TriloByte Statistical Software s.r.o. , K Jarošku 300, Staré Hradiště u Pardubic

Jazyk výuky: čeština

Uzávěrka přihlášek: 30. května 2020


TBSA - TriloByte Statistical Academy
Last Updated ( 23.10.2019 )
 
< Prev   Next >

Login

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz