Menu Content/Inhalt
TriloByte Home
Česká věda a technologie kvality v USA Print E-mail
< Prev   Next >
TriloByteMezinárodní spolupráce TriloByte přináší výhody pro české výrobní podniky a výzkum
V roce 2008 se konala v texaském Houstonu světová konference Americké společnosti pro kvalitu (ASQ, American Society for Quality). Celkem 3500 delegátů se tam seznámilo s aktuálním vývojem filozofie kvality, technologií, systémů a metodik pro analýzu a zajištění kvality. Mezi významnými účastníky byly společnosti určující světové trendy, jako NASA, Boeing, Toyota, Novartis a také řada známých softwarových firem (např. SAP, SAS, Informix), které se zabývají architekturou systémů kvality. Jako jediný zástupce Evropy se zúčastnila společnost TriloByte Statistical Software (dále jen TriloByte, člen vládou podporovaného Výzkumného centra pro jakost a spolehlivost, CQR) se svým originálním systémem QCExpert a metodikami, které transformují data z kvality a technologie pomocí pokročilých matematicko-statistických modelů na ziskový potenciál subjektu. TriloByte byl osloven několika partnery z oblasti strojírenství, petrochemie, farmacie s návrhem spolupráce na projektech.

  V ústavu aplikované matematiky, Princeton University probíhala jednání mezi TriloByte a vedením ústavu   Sídlo obřího ústavu IBM Watson Research, místa konání konference QPRC, New York (před bouřkou)
  V ústavu aplikované matematiky, Princeton University probíhala jednání mezi TriloByte a vedením ústavu Sídlo obřího ústavu IBM Watson Research, místa konání konference QPRC, New York (před bouřkou)
  Zahajovací proslov prezidenta konference QPRC Emanuela Yashchina, šéfa výzkumu IBM Research   Nejdůležitější jednání probíhala v kuloárech IBM Research
 Zahajovací proslov prezidenta konference QPRC Emanuela Yashchina, šéfa výzkumu IBM Research  Nejdůležitější jednání probíhala v kuloárech IBM Research

Následná série přednášek a seminářů autora systému QCExpert na několika univerzitách (např. University of California, Stanford University) ukázala značné možnosti spolupráce při vývoji aplikací pro průmysl. Současný rychlý rozvoj matematických a statistických metod nabízí nová řešení a modely technologií, procesů, výrobních systémů. Použití těchto modelů umožní přesnější popis podmínek, vlastností a vztahů mezi klíčovými parametry procesů. Tím se výrazně zvyšuje efektivita, dynamika nutných změn a výkonnost v podnicích. Na základě prezentovaných výsledků byl TriloByte vyzván, aby zajistil program dvou sekcí konference Quality & Productivity Research Conference 2009 (QPRC, http://research.ihost.com/qprc_2009/ ) pořádané v největším komerčním výzkumném ústavu IBM T.J. Watson Research Center nedaleko New Yorku, sídle nejrychlejšího superpočítače světa IBM BlueGene. Na této konferenci jsou každoročně prezentovány výsledky špičkových pracovišť v oboru kvality a spolehlivosti. Přednášející zastupovali mimo řady univerzit i pracoviště jako NASA JPL z Pasadeny v Los Angeles, Los Alamos Labs, Yahoo Research, General Electric, IBM Research, Sun Microsystems, nebo Merck Research. Jediným zástupcem Evropy byla delegace ČR sestavená po dohodě vedení TriloByte s organizátory konference QPRC a reprezentující ČVUT, Masarykovu univerzitu, Karlovu univerzitu, Univerzitu Liberec, Ústav teorie informace Akademie věd ČR, Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost (CQR) a TriloByte Statistical Software.

    Ústav chemických a biologických technologií, MIT
 Návštěva výzkumného pracoviště Nanomaterials and Nanomechanics v rámci jednání na MIT Ústav chemických a biologických technologií, MIT

  Součást výzkumného úsilí je i relaxace (Rutgers State University, New Jersey)     V centru matematických věd probíhaly intenzivní práce na vývoji statistických modelů (Rutgers University)
 Součást výzkumného úsilí je i relaxace (Rutgers State University, New Jersey) Na ústavu aplikovaných věd na Yale University, New Haven probíhala výměna zkušenosti o nelineárním modelování
 V centru matematických věd probíhaly intenzivní práce na vývoji statistických modelů (Rutgers University)

V rámci post-konferenčních seminářů a jednání navázal TriloByte výzkumnou spolupráci s dalšími fakultami aplikovaných věd na Princeton University, Columbia University N.Y., Yale University New Haven, Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Rutgers State University N.J. Výsledkem spolupráce bude především zrychlení transferu matematických technologií do aplikačních softwarových systémů z rodiny QCExpert™ a jejich implementace do výzkumu a technologií v České republice, v USA i v dalších zemích. Dalším výsledkem je zpracování metodik a nových učebních osnov a textů pro výuku aplikované statistiky a matematického modelování na českých univerzitách technického zaměření. Následující verze výpočetního jádra systému QCExpert bude tak obsahovat kromě standardních metod i zcela nové a mimořádně výkonné metody jako multilineární modely typu PLS, umělé neuronové sítě (ANN), neuronové modely pro předpovědi vývoje časových řad (TSNN) a vícerozměrné klasifikační a regresní Support Vector Machines (SVM, český název zatím není ustálen) rozvíjené mj. na Stanford University. Zdá se, že zatímco tvořivá výzkumná spolupráce uvnitř Evropy má své rezervy, transatlantické kontakty přinášejí značný potenciál, který budeme nadále podporovat a rozvíjet.

Ing. Karel Kupka, PhD.
TriloByte Statistical Software
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view itCentrum pro jakost a spolehlivost (CQR) je výzkumné centrum programu 1M podporované ministerstvem školství.
TriloByte Statistical Software je česká společnost zabývající se vývojem, implementací a vzděláváním v oblasti aplikovaných matematicko-statistických metod.
QCExpert je pokročilý softwarový systém pro analýzu dat ve výzkumu, technologii a kontrole kvality.

Další informace na www.trilobyte.cz, nebo www.cqr.cz
Last Updated ( 29.11.2018 )
 
< Prev   Next >

Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz