DARWin
There are no translations available

DARWin - Data Analysis Robot for Windows 

dar_workbook.png

Jazyk DARWin (Data Analysis Robot for Windows) je úplný interpretovaný algoritmický aritmetický jazyk, umožňující práci s daty v QCExpertu, maticemi a vektory, vytváření řídících programových struktur (jako for, while, if), definici funkcí s možností rekurze a interakci s okolím pomocí vstupních a výstupních procedur. Je součástí interaktivního prostředí QCExpert a běží pouze v tomto prostředí. Součástí jazyka je interaktivní programové vývojové prostředí, knihovna standardních funkcí, knihovna matematických funkcí, knihovna základních statistických funkcí, grafických funkcí, datových a I/O funkcí, funkcí lineární algebry a knihovna statistických metod.

dar_yellow2.jpg

Uživatelský manuál

Základní funkce DARWin

Uživatelské funkce DARWin

Knihovna funkcí - ke stažení

Aplikace - ke stažení

Last Updated ( 14.08.2012 )