Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Odborná literatura arrow Vícerozměrné statistické metody (1)
Odborná literatura arrow Vícerozměrné statistické metody (1)
Vícerozměrné statistické metody (1)


Cena: 300 Kč (bez DPH 10 %)


Autoři: Petr Hebák, Jiří Hustopecký, Eva Jarošová, Iva Pecáková

Obsah prvního dílu

Úvodem
Kapitola 1: Modely a modelování
1.1 Model
1.2 Jedna z možných klasifikací modelu
1.3 Matematické modely
1.4 Některé typy matematických modelů
1.5 Přístupy k modelování

Kapitola 2: Vícerozměrná rozdělení
2.1 Náhodný vektor a jeho rozdělení
2.2 Charakteristiky náhodného vektoru
2.3 Vícerozměrné normální rozdělení
2.4 Lineární a kvadratické formy normálního vektoru

Kapitola 3: Vícerozměrná pozorování
3.1 Datová matice, objekty a proměnné
3.2 Typy proměnných
3.3 Časový prvek v datech
3.4 Členění datové matice

Kapitola 4: Výběrová rozdělení
4.1 Základní soubor a náhodný výběr
4.2 Sdružené rozdělení datové matice
4.3 Věrohodnostní funkce
4.4 Výběrové charakteristiky (statistiky)
4.5 Vektor výběrových průměrů a Wishartova matice
4.6 Kovarianční matice a odvozené statistiky
4.7 Lineární transformace proměnných ve výběru
4.8 Vzdálenost objektů
4.9 Výběrová rozdělení - obecné poznatky
4.10 Výběr z vícerozměrného normálního rozdělení
4.11 Wishartovo rozdělení
4.12 Hotellingovo rozdělení

Kapitola 5: Odhady a testy hypotéz
5.1 Bodový odhad
5.2 Metoda maximální věrohodnosti
5.3 Intervaly spolehlivosti
5.4 Intervalový odhad ve vícerozměrných úlohách
5.5 Simultánní úsudky o složkách vektoru parametrů
5.6 Testování hypotéz
5.7 Test věrohodnostním poměrem

Kapitola 6: Průzkumová analýza dat
6.1 Důvody zkoumání dat
6.2 Vyhledávání odlehlých pozorování
6.3 Náhrada chybějících hodnot
6.4 Třídění do intervalů
6.5 Další změny typu proměnných
6.6 Problémy ověřování normality
6.7 Chí-kvadrát test dobré shody
6.8 Výběrová distribuční funkce a Kolmogorův test
6.9 Další testy normality
6.10 Grafické posouzení jednorozměrné normality
6.11 Grafické posouzení vícerozměrné normality
6.12 Transformace dat
6.13 Systém transformací Boxe a Coxe
6.14 Plošná transformace

Kapitola 7: Vektor středních hodnot
7.1 Úvod a poznámky k používaným statistikám
7.2 Oblast spolehlivosti pro vektor středních hodnot
7.3 Test hypotézy o vektoru středních hodnot
7.4 Simultánní úsudky o složkách vektoru středních hodnot
7.5 Struktura vektoru středních hodnot

Kapitola 8: Dva vektory středních hodnot
8.1 Porovnání výběrů z několika populací
8.2 Jednorozměrné srovnání dvou výběrů
8.3 Vícerozměrné srovnání dvou výběrů
8.4 Test obecné hypotézy rovnosti středních hodnot
8.5 Simultánní úsudky o shodě složek vektorů středních hodnot
8.6 Neshoda kovariančních matic při testování rovnosti středních hodnot
8.7 Ověření rovnosti středních hodnot pro závislé výběry

Kapitola 9: Kovarianční a korelační matice
9.1 Úsudky o kovarianční matici
9.2 Srovnání rozptylů K normálních rozdělení
9.3 Testování shody několika kovariančních matic
9.4 Ověření úplné nezávislosti proměnných
9.5 Ověření nezávislosti mezi skupinami proměnných

Kapitola 10: Analýza rozptylu
10.1 Cíl analýzy rozptylu
10.2 Jednorozměrné úlohy s jedním faktorem
10.3 Jednorozměrné úlohy s více faktory
10.4 Vícerozměrné úlohy s jedním faktorem
10.5 Vícerozměrné úlohy s více faktory

Kapitola 11: Diskriminační analýza
11.1 Podstata a cíl diskriminační analýzy
11.2 Kanonická diskriminační analýza
11.3 Diskriminační funkce a klasifikace

Maticový dodatek
I Vektory
2 Maticová symbolika a některé základní věty
3 Některá rozšíření maticového počtu
4 Pravidla pro derivování funkcí vektorů a matic
Literatura


Dostupnost

Dodáváme během:

on-order.gif

 


Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz