Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Software arrow QC.Expert Moduly arrow QCE Statistické přejímky
Software arrow QC.Expert Moduly arrow QCE Statistické přejímky
QCE Statistické přejímky


Cena: 5 100 Kč (bez DPH 21 %)


Přejímka jedním výběrem
Statistická přejímka jedním výběrem slouží k rozhodnutí, zda dané množství nějakých výrobků vyhovuje našim požadavkům na kvalitu, která je zde vyjádřena jako podíl vadných kusů v dodávce. Metodika přejímky odpovídají normě ČSN ISO 2859-2. Můžeme například požadovat, aby v dodané zásilce šroubů byla maximálně 3% zmetků. Pokud bychom chtěli mít jistotu, že je požadavek splněn, museli bychom zkontrolovat nebo analyzovat celou zásilku. Abychom nemuseli provádět tuto zdlouhavou 100% přejímku (někdy to ani není možné - např. při destruktivních testech), používáme postup statistické přejímky (angl. acceptance sampling). Při ní kontrolujeme nebo analyzujeme pouze náhodně vybrané vzorky z celé zásilky. Podle výsledku se pak rozhodne, zda zásilka vyhovuje či nikoliv, tedy zda se přijme či zamítne. Je zřejmé, že rozhodnutí na základě náhodného vzorku nemůže být 100% správné. Právě rizika omylu při přejímání jsou důležitým tématem statistické přejímky.

Podrobnější popis naleznete ZDE .
Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Tento modul umožňuje opakovaný výpočet většího množství přejímacích plánů popsaných v kapitole Přejímka jedním výběrem . pro různé hodnoty N, AQL a RQL. Výsledkem jsou tabulky přejímacích plánů ekvivalentní tabulkám uvedených např. v normě ČSN ISO 2859-2. Na rozdíl od předchozího modulu jsou v tabulce uvedeny pouze základní hodnoty velikosti výběru n a přejímacího čísla c. Možnost zvolení libovolných parametrů přejímky dovoluje tvorbu vlastních přejímacích tabulek pro daný účel nezávisle na publikovaných zdrojích. Podrobnější popis metody a význam parametrů je uveden v  kapitole Přejímka jedním výběrem.

Podrobnější popis naleznete ZDE .
Statistická přejímka srovnáváním - sekvenční
Přejímka kusových výrobků při daných hodnotách AQL, RQL, alfa a beta. Data je možno zadávat v reálném čase z klávesnice nebo načíst z tabulky. K dokumentaci analýzy slouží graf a protokol. Výhodou sekvenční přejímky je obvykle menší počet testů nutných k rozhodnutí.

Podrobnější popis naleznete ZDE .

Statistická přejímka měřením
Přejímka výrobků se spojitou vlastností (např. rozměr, koncentrace). Rozhodne o přijatelnosti na základě opakovaného měření a daných hodnot AQL, RQL, alfa a beta, QL a QU. Modul automaticky počítá přejímací plán. K dokumentaci analýzy slouží graf a protokol.

Podrobnější popis naleznete ZDE . 


Přihlášení

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz