Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Kanonická korelace Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Modul Kanonická korelace hledá obecný lineární vztah mezi dvěmi vícerozměrnými proměnnými X a Y s obecně různými dimenzemi m1, m2. Jedná se o obecnější metodu, než je párová a vícenásobná korelace v modulu Korelace založenou na projekci do hlavních komponent a nalezení takové lineární kombinace prvků první a druhé proměnné, která má maximální korelační koeficient. Metoda poskytuje statistický test významnosti vypočítané kanonické korelace, kanonické korelační koeficienty, kanonické proměnné a další výsledky. Cílem metody je podrobně identifikovat nejsilnější statistické vztahy mezi skupinami proměnných a pomoci uživateli při hledání skutečných příčinných vztahů.

PDF Kanonická korelace - manuál ve formátu Pdf

Výstupy 
Protokol:
 • Základní charakteristiky
 • Průměry a směr. odchylky
 • Kanonické korelační koeficienty
 • Významnost korelace
 • Lambda hodnota
 • Chi kvadrát
 • p-hodota
 • Závěr analýzy
Grafy:
 • Složení kanonických proměnných
 • Hodnoty kanonických proměnných
 • Dvojice kanonických proměnných
 • Kanonické korelační koeficienty
 • Složení 1. kanonické proměnné
 • Složení 2. kanonické proměnné

Základní dialogový panel Kanonické korelace
Kanonická korelace

Typický tvar vstupních dat, která obsahují několik měřených veličin z jedné a druhé skupiny, například vstupní a výstupní, apod.
Kanonická korelace

Grafické výstupy pro diagnostiku s identifikací netypických jednotek, vizualizací míry kanonické korelace a výslednými koeficienty a strukturou kanonických proměnných. Interaktivní detekce dat umožňuje pohodlnou intuitivní detekce možných problémů. 
Kanonická korelace 
Kanonická korelace
Kanonická korelace
Kanonická korelace
Kanonická korelace
Kanonická korelace
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz