Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Logistická regrese Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Modul Logistická regrese je určen pro modelování pravděpodobnosti nebo rizika v závislosti na jedné nebo více zátěžových proměnných. Umožňuje modelovat a předpovědět riziko události (např. poruchy) v závislosti na čase nebo zátěži. Použití například v technologii při hodnocení rizik, v biologickém a environmentálním výzkumu, ekonomice.

PDF Logistická regrese - manuál ve formátu Pdf

Výstupy:
 • Max. věrohodnost
 • Odhady parametrů
 • Statistiky parametrů
 • Významnosti parametrů
 • p-hodnoty
 • Tabulka predikce
 • Spodní mez
 • Horní mez
 • Průběh závislosti
 • Pás spolehlivosti predikce
 • Graf prostých reziduí
 • Graf Pearsonových reziduí
 • QQ graf normalizovaných reziduí

Základní dialogový panel Logistické regrese:
Logistická regrese 

Grafické výstupy pro diagnostiku dat a výsledného modelu: 
Logistická regrese
Logistická regrese
Logistická regrese Logistická regrese
Logistická regrese Logistická regrese

Logistická křivka - závislost pravděpodobnosti, resp. rizika na zvolené proměnné. Křivka je doplněna nezbytným pásem spolehlivosti.
Logistická regrese  
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz