Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Neuronové časové řady - Parabootstrap Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Metoda ANN-TS – Parabootstrap je implementací stejné metody jako ANN-TS popsané v kapitole Neuronové sítě. Navíc je zde pouze možnost opakování výpočtu s různými startovacími hodnotami parametrů (vah) neuronové sítě. Tím se vygeneruje více přibližně optimálních neuronových sítí s odlišnými parametry, které budou mít prakticky shodnou predikci, ale budou se lišit v předpovědích. Tyto rozdíly závisí na volbě struktury sítě a množství informace v datech použitelné pro předpověď. V důsledku toho se získá série (obvykle několik desítek) vzájemně více nebo méně odlišných předpovědí, z nichž lze odhadnout interval spolehlivosti této predikce. .

PDF Neuronové časové řady Parabootstrap - manuál ve formátu Pdf
PDF Neuronová síť - manuál ve formátu Pdf

Dialogová okna pro zadání a výpočet sítě.
Grafické výstupy

Graf časové řady s predikcí všech modelů
Neuronové časové řady - Parabootstrap

Graf časové řady se simulovanými 95% intervaly spolehlivosti predikce

Neuronové časové řady - Parabootstrap

Přehled modelů použitých při simulaci
Neuronové časové řady - Parabootstrap
Aktualizováno ( Středa, 20 března 2013 )
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz