Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Přejímka jedním výběrem - Tabulky Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Tento modul umožňuje opakovaný výpočet většího množství přejímacích plánů popsaných v kapitole Přejímka jedním výběrem . pro různé hodnoty N, AQL a RQL. Výsledkem jsou tabulky přejímacích plánů ekvivalentní tabulkám uvedených např. v normě ČSN ISO 2859-2. Na rozdíl od předchozího modulu jsou v tabulce uvedeny pouze základní hodnoty velikosti výběru n a přejímacího čísla c. Možnost zvolení libovolných parametrů přejímky dovoluje tvorbu vlastních přejímacích tabulek pro daný účel nezávisle na publikovaných zdrojích. Podrobnější popis metody a význam parametrů je uveden v  kapitole Přejímka jedním výběrem.

PDF Přejímka jedním výběrem Tabulky - manuál ve formátu Pdf

Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Závislost log c na AQL (od 0.01 do 0.04)  a RQL (od 0.05 do 0.10).
Závislost log n na AQL (od 0.01 do 0.04)  a RQL (od 0.05 do 0.10).

Při návrhů přejímacího plánu je dobré mít na paměti, že pokud jsou hodnoty AQR a RQL blízko sebe, počet jednotek, které je nutno kontrolovat (velikost výběru n) neúměrně roste.

Data a parametry
V dialogu se zapíše zvolená hodnota rizik α a β. Dále se vyplní požadované parametry N, AQL a RQL pro výpočet tabulek přejímacích plánů ve tvaru první hodnota, poslední hodnota, krok. Z těchto parametrů je po stisku tlačítka OK nebo Použít konstruovány tabulky přejímacích plánů.

Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Dialog pro výpočet tabulek statistické přejímky

Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Příklad vygenerované přejímací tabulky pro hodnoty AQL od 0.02 do 0.05 s krokem 0.005 a hodnoty RQL od 0.05 do 0.1 s krokem 0.01.
Protokol 
Riziko dodavatele alfa Zadaná (požadovaná) pravděpodobnost chybného zamítnutí dávky při jakosti AQL
Riziko odběratele beta Zadaná (požadovaná) pravděpodobnost chybného přijetí dávky při jakosti RQL
Počet plánů Celkový počet plánů v tabulce, (počet různých AQL) * (počet různých RQL) * (počet různých N)
Přejímací tabulky Tabulky jsou konstruovány pro jednotlivé zvolené hodnoty N, v každé tabulce jsou řádky pro jednotlivé hodnoty AQL a sloupce pro jednotlivé hodnoty RQL. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny ve tvaru n/c, kde n je velikost výběru a c je přejímací číslo.
Velikost dávky Velikost přejímané dávky platná pro celou tabulku.
AQL Jednotlivé hodnoty AQL platné pro řádek tabulky
RQL Jednotlivé hodnoty RQL platné pro sloupec tabulky
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz