Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Simulace dat Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Vytvoří testovací datový soubor se zvolenými statistickými vlastnostmi, které odpovídají reálným datům. Tohoto souboru lze využít k posouzení statistických metod, regulačních diagramů například v době, kdy ještě není dostatečné množství reálných dat. Uživatel zadá počet dat, druh rozdělení (normální, lognormální, rovnoměrné, obecné), střední hodnotu, směrodatnou odchylku, frekvenci vybočujících měření, případně autokorelační koeficient.

Grafická simulace umožňuje vytvořit data graficky, myší v prázdném grafu se zvoleným měřítkem.

PDF Simulace - manuál ve formátu Pdf

Příklad

Generování dat pro rozdělení: Normální, lognormální, rovnoměrné, obecné (lambda) s možností zadání autokorelace a četnosti hrubých chyb. 
Simulace dat 

Zobrazení simulovaných dat:
Simulace dat

Rozdělení rekonstruované pomocí techniky Transformace :
Simulace dat 

Grafická simulace 

Dialog pro grafickou simulaci dat:
Simulace dat

Grafické okno pro interaktivní zadání dat myší:
Simulace dat
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz