Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Základní statistika Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Přehledná analýza statistických vlastností dat. Vypočítá základní popisné statistiky, intervaly spolehlivosti, robustní odhady střední hodnoty a rozptylu. Provede t-test shody dat s předepsanou hodnotou, test normality, nezávislosti a homogenity. Zpracuje i více datových souborů najednou, takže je možné je rychle provnat.

PDF Základní statistika - manuál ve formátu Pdf

Protokol:
  • Klasické parametry: průměr s intervalem spolehlivosti, rozptyl , směrodatná odchylka, šikmost a její významnost, špičatost a její významnost, polosuma, modus, t-test
  • Robustní parametry: medián, s intervalem spolehlivosti, medianová směr. odchylka, medianový rozptyl, klasické parametry pro 10, 20 a 40% uřezaná data
  • Znaménkový test
  • Analýza malých výběrů pro N<20
  • Test normality
  • Vybočující body
  • Autokorelace a testy významnosti autokorelačních koeficientů
  • Test významnosti lineárního trendu
  • Vyhlazené hodnoty a rezidua z MA a mediánového vyhlazení
Grafy:
Histogram, Q-Q graf, diagram rozptýlení, jádrový odhad hustoty, krabicový graf, graf autokorelace, trend a vyhlazení, kvantilový graf, P-P graf, graf rozptýlení s kvantily, graf polosum, graf symetrie, graf špičatosti, kruhový graf.
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz