Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Konference / Semináře
Analýza dat 2007 II Tisk
 
Celostátní třídenní podzimní seminář

Analýza dat 2007/II
statistické metody pro technologii a výzkum
(řízení, zlepšování a plánování jakosti, identifikace potenciálních zdrojů, atd.)


20. - 22.11. 2007 Lázně Bohdaneč u Pardubic

Hlavní téma: Vícerozměrné statistické modely,
Pořádá: TRILOBYTE STATISTICAL SOFTWARE , CQR: Centrum pro jakost a spolehlivost

Intenzivní výukový seminář Vás každoročně informuje o možnostech výkonných počítačových metod statistické analýzy dat
Význační pozvaní odborníci pro Vás připravili nové tutoriální přednášky, které Vám pomohou využít statistické techniky ve Vaší práci.

Vážení přátelé,

připravili jsme pro Vás pokročilý podzimní 3-denní seminář na témata využití moderních metod statistické analýzy v technologii, výzkumu, řízení jakosti a kvalimetrii. Seminář je sestaven z nových témat přednášených známými odborníky z ČR. Připraveny jsou rovněž problémově orientované přednášky o aplikacích základních i pokročilých statistických metod s řešením reálných úloh inspirované našimi zkušenostmi a Vašimi daty. Časový program přednášek je podřízen maximálnímu využití času k přednáškám, demonstracím a diskuzím 10-12 hodin denně včetně osvěžujících přestávek na občerstvení a možnosti procházek v krásném prostředí lázní Bohdaneč nebo odpočinku ve výukovém areálu. Vybranými tématy tohoto semináře jsou:

Principy statistického modelování.
Adaptivní optimalizační metody.
Neuronové sítě, aplikace v technologii a výzkumu.
Prediktivní statistické modely a jejich použití.
Markovské řetězce a jejich aplikace.
Bayesovské metody a statistické uvažování.
Identifikace změny procesu, "Change point detection".
Základy statistického modelování, přístupy, principy a interpretace výsledků.
Grafická diagnostika dat a jejich interpretace, vícerozměrné grafické exploratorní metody.
Zobecněné regresní metody, ANOVA, logistická regrese, analýza časových řad.
Navrhování robustních experimentů, faktoriální experiment, analýza a interpretace experimentů.
Statistické metody pro vícerozměrná data: regrese, PCA, grafické metody, kanonické korelace.
Kvalimetrie, komplexní přístupy k modelování kvality, predikční modely a plánování kvality.
Modelování spolehlivosti v technologiích.
Využití interaktivního statistického software.
Automatizovaný systém statistické analýzy v prostředí lokální podnikové sítě.
Informace o Výzkumném centru pro jakost a spolehlivost (CQR).

Přednášet budou přední odborníci z průmyslu a vědeckých pracovišť:
Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, Akademie věd ČR, Univerzita Pardubice, ČVUT Praha, VUT Brno, Masarykova Univerzita Brno, Ostravská univerzita, Slovenská technická univerzita Bratislava, Univerzita Liberec, a dalších.


Tento podzimní seminář je zaměřen tradičně hlavně na pokročilé aplikace s výrazným dopadem na zisk a zlepšování kvality. Součástí semináře jsou praktické ukázky použití současných metod, seznámení s možnostmi moderního statistického software, mimo jiné I-Miner™ a QC.Expert™, QCE-Intranet Server™ a QCE-DataCenter™.

Účastníci získají vysvědčení o absolvování semináře. Naučí se správně používat základní i pokročilejší statistické techniky v technologické, výzkumné a laboratorní praxi, lépe se orientovat v problematice práce s daty a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost pouze základních matematických pojmů. V ceně kurzu je sborník, který bude zaslán poštou po semináři. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí. K dispozici budou nové publikace nakladatelství Academia, jejichž autoři budou i přednášet.
Čas a místo konání:
20. - 22. 11. 2007, Hotel Technik, Lázně Bohdaneč u Pardubic
(20.11. od 9:00 do 10:00 prezence)

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.

Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a periodik a tématických separátů z mezinárodních časopisů a počítače se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře. Ve večerních hodinách jsou připraveny ukázky software s příklady z praxe.

Zaměření semináře:
Seminář je určen hlavně pro samostatné a vedoucí technické pracovníky zabývající se řízením jakosti, technologií, měřením, sběrem, analýzou a interpretací dat a rozhodováním na základě naměřených dat.

Seminář je organizován společností TriloByte. TriloByte zastupuje několik nejznámějších světových dodavatelů statistických programů. Tyto programy budou jako vždy během semináře k dispozici na počítačích ve foyer.

Účastníci se seznámí s pokročilejšími postupy a statistickými technikami a jejich aplikacemi. Lépe se zorientují v problematice analýzy dat a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost základních pojmů a zájem o analýzu dat. V ceně semináře bude sborník všech přednášek. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí.
Seminář

Odborná témata programu:
METODY:
Vícerozměrné metody (např. hlavní komponenty, klasifikace, vícerozměrná SPC).
Neuronové sítě, plánování kvality, prediktivní modely.
Regresní modely, klasifikační modely.
Techniky soft-modelling, PLSR.
Evoluční a genetické optimalizační algoritmy, Neuronové sítě
DOE: Plánování experimentu, robustní návrhy.

APLIKACE:
Predikce vlastností produktů ve vývoji a řízení jakosti, neuronové sítě, PLS, diagnostika dat z výzkumných a technologických databází, identifikace vzájemných vztahů mezi podmínkami a vlastnostmi produktů, vyhodnocení stability, zlepšování jakosti, další aplikace v životním prostředí a zdravotnictví, laboratorní aplikace, a jiné.


Přednášet budou mimo jiné i autoři posledních nejvýznamnějších statistických publikací:

M. Meloun a J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat, Academia Praha 2005
M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha 2004
P. Hebák: Vícerozměrné statistické metody.
Tyto knihy bude možno zakoupit na místě se slevou a autorským věnováním.

Možnost zakoupení další odborné literatury s konferenční slevou!

Časový rozvrh:
(1. den do 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.00 přednášky
12.00 - 13.30 oběd
13.30 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(3. den 15.00 ukončení)

Cena semináře pro 1 účastníka:
Kč 5.400,- +dph
Cena zahrnuje:
2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
3x oběd, 2x snídani, 2x večeři,
recepci,
konferenční poplatek,
sborník (bude vydán po akci a zaslán poštou).


conf01.jpg
conf02.jpg
conf03.jpg
conf04.jpg
conf05.jpg
conf06.jpg
ADSTAT/QC-Expert je komplexní modulární statistický systém pro technologii, výzkum a laboratoře. Díky své interaktivitě a intuitivnímu ovládání je velmi operativní. Obsahuje základní i pokročilé metody pro analýzu dat, a statistické řízení jakosti jako základní popisnou statistiku a grafy, Anova, korelační, regresní a vícerozměrnou analýzu, regulační diagramy, metody pro QA/QI, způsobilost a další. Software je v češtině a je doplněn nabídkou literatury a kurzů.
QCE-Intranet Server a QCE-Data Center jsou doplňující systémy pro integraci analýzy na bázi QC-Expert do datového prostředí, pro pořizování a údržbu dat a automatizovanou rutinní statistickou analýzu. Oba systémy slouží rovněž k prezentaci, dokumentaci a distribuci dat a výsledků v podnikové síti Intranet.

Přihláška v PDF (122kB) (po vyplnění lze zaslat poštou nebo faxem)

Pozvánka v PDF (659kB)

Po zaslání vyplněné přihlášky obdržíte poštou zálohovou fakturu a zajistíte si rezervaci místa.
Kapacita semináře je omezená, přihlašte se proto co nejdříve.


Můžete se registrovat také on-line vyplněním následujícího formuláře ( * - povinná položka):
Datum a čas: 20.11.2007, 10:00 — 22.11.2007, 16:00
Místo konání: Hotel Technik
Za Školkou 620 ( map )
Lázně Bohdaneč, 533 41
Czech Republic
Ukončení registrace: 20.11.2007

Registrace je již ukončená.


Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz