Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
QC-Expert Tisk E-mail
< Předch.   Další >
QC Expert 3.3 Statistická analýza na Vašem pracovišti.
Prediktivní modelování. Neuronové sítě, PLS, DOE a mnohem více.
Pokročilé metody ve Vašich službách.

Statistické moduly:

Základní statistika
Porovnání 2 výběrů
Pravděpodobnostní modely
Transformace dat
Pravděpodobnostní kalkulátor
Statistické testování
Síla a rozsah výběru
Kontingenční tabulky
Šíření chyb
Simulace
Analýza rozptylu 1 a 2 faktory
Obecná analýza rozptylu, QI, MSA*
Návrh a analýza experimentu
Analýza responsního povrchu

Korelační analýza
Vícerozměrná analýza
Kanonické korelace
Lineární regrese
Nelineární regrese
Logistická regrese
Kubický spline
Neuronové sítě
Neuronové časové řady (ANN-TS)
Neuronové časové řady - Parabootstrap
ANN - Klasifikace
PLS - Partial Least Squares
SVM - Support Vector Machines
Kalibrace

Shewhartovy diagramy
Diagram EWMA
Diagram CUSUM
Diagram Hotelling
Dynamické diagramy
Způsobilost
Paretova analýza
Přejímka jedním výběrem
Přejímka jedním výběrem - Tabulky
Statistická přejímka porovnáním
Statistická přejímka měřením

Grafy

QCE

Interaktivní statistický systém pro analýzu dat off-line. Je určen pro všechna pracoviště, kde je třeba vyhodnocovat provozní, laboratorní, nebo ekonomická data. Software obsahuje pečlivě vybrané statistické metody vyžadované jak normami a předpisy ISO 9000, 14000, QS 9000, VDA 6.x a metodikami TQM, tak i praktickými specifickými potřebami, které jmenovanými normami obvykle nejsou řešeny. Tento software je součástí komplexní metodiky zpracování dat. Použité statistické techniky jsou zvoleny tak, aby pokryly celou problematiku ve standardních situacích i při porušení základních předpokladů o datech, jako je normalita, homogenita, nebo nezávislost.

 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz