Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2008 I Print
 
Nový třídenní programový výukový seminář
pro méně pokročilé

Analýza dat 2008/I
statistické metody pro technologii a výzkum
(řízení, zlepšování a plánování kvality a identifikace potenciálních zdrojů)


15. - 17.4. 2008 Lázně Bohdaneč u Pardubic

Hlavní téma: Základní statistické metody pro kontrolu, zlepšování a plánování kvality
Pořádá: TRILOBYTE STATISTICAL SOFTWARE , CQR: Centrum pro jakost a spolehlivost

Celistvý uživatelsky orientovaný výukový kurz praktického použití výkonných počítačových metod statistické analýzy dat.
Význační pozvaní odborníci pro Vás připravili nové tutoriální přednášky, které Vám pomohou využít statistické techniky ve Vaší práci.Vážení přátelé,

připravili jsme pro Vás nový 3-denní seminář na téma využití základních a pokročilých metod statistické analýzy v technologii, výzkumu, řízení jakosti a kvalimetrii. Seminář je sestaven jako ucelený kurz přednášených známými odborníky z ČR. Připraveny jsou rovněž problémově orientované přednášky se zkušenostmi z aplikací základních i pokročilých statistických metod s  ukázkami vyřešených reálných úloh inspirované našimi zkušenostmi a Vašimi daty. Časový program přednášek je podřízen maximálnímu využití času k přednáškám, demonstracím a diskuzím 10-12 hodin denně včetně osvěžujících přestávek na občerstvení a možnosti procházek v krásném prostředí lázní Bohdaneč nebo odpočinku ve výukovém areálu. Tématy tohoto semináře jsou:

Statistická povaha dat, rozdělení, základní statistické vztahy a nástroje
Principy a zásady statistického modelování.
Vztahy mezi kvalitou a statistikou.
Grafická diagnostika dat a jejich interpretace, vícerozměrné grafické exploratorní metody.
Regulační diagramy a statistická stabilita procesů.
Identifikace změny procesu, "Change point detection".
Vztahy mezi parametry, regresní modely (1) a jejich využití.
Prediktivní statistické modely a jejich použití.
Navrhování experimentů, faktoriální experiment, analýza a interpretace experimentů.
Základy analýzy rozptylu.
Regresní modely (2), využití pro predikci a data mining.
Základy analýzy vícerozměrných dat.
Zobecněné regresní metody, ANOVA, exkurze do pokročilých vícerozměrných metod a jejich možností.
Neuronové sítě, aplikace v technologii a výzkumu.
Kvalimetrie, komplexní přístupy k modelování kvality, predikční modely a plánování kvality.
Automatizovaný systém statistické analýzy v prostředí lokální podnikové sítě.
Výsledky činnosti Výzkumného centra pro jakost a spolehlivost (CQR).


Většina témat bude doprovázena ukázkami vyřešených reálných problémů z mnoha oblastí technologické praxe a výzkumu.


Pozvaní přednášející:
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
Doc. Ing. Gejza Dohnal, CSc.
Ing. Karel Kupka, PhD.


Účastníci získají vysvědčení o absolvování semináře. Naučí se správně používat základní i pokročilejší statistické techniky v technologické, výzkumné a laboratorní praxi, lépe se orientovat v problematice práce s daty a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost pouze základních matematických pojmů. V ceně kurzu je sborník, který bude zaslán poštou po semináři. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí. K dispozici budou nové publikace nakladatelství Academia, jejichž autoři budou i přednášet.
Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a periodik a tématických separátů z mezinárodních časopisů a počítače se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře. Ve večerních hodinách jsou připraveny ukázky příkladů z praxe.

Zaměření semináře:
Seminář je určen hlavně pro samostatné a vedoucí technické pracovníky zabývající se řízením jakosti, technologií, měřením, sběrem, analýzou a interpretací dat a rozhodováním na základě naměřených dat.

Seminář je organizován společností TriloByte. TriloByte zastupuje několik nejznámějších světových dodavatelů statistických programů. Tyto programy budou jako vždy během semináře k dispozici na počítačích ve foyer.

Účastníci se seznámí s pokročilejšími postupy a statistickými technikami a jejich aplikacemi. Lépe se zorientují v problematice analýzy dat a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost základních pojmů a zájem o analýzu dat. V ceně semináře bude sborník všech přednášek. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí.

Odborná témata programu:
METODY:
Techniky pro řízení kvality a statistické regulace (SPC)
Vícerozměrné metody (hlavní komponenty, partial least squares, vícerozměrná SPC).
Regresní modely.
Neuronové sítě.
DOE: Plánování a vyhodnocení experimentu.
Analýza rozptylu.
Ukázky řešení reálných problémů.
Konzultace, analýza Vašich přinesených dat.


APLIKACE:
Predikce vlastností produktů ve vývoji a řízení jakosti, neuronové sítě, PLS, diagnostika dat z výzkumných a technologických databází, identifikace vzájemných vztahů mezi podmínkami a vlastnostmi produktů, vyhodnocení stability, zlepšování jakosti, další aplikace v životním prostředí a zdravotnictví, laboratorní aplikace, a jiné.


Přednášet budou mimo jiné i autoři posledních nejvýznamnějších statistických publikací:

M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia Praha 2006
M. Meloun a J. Militký, M. Hill: Počítačová analýza vícerozměrných dat, Academia Praha 2005
M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha 2004

Tyto knihy bude možno zakoupit na místě se slevou, na přání i s autorským věnováním.

Možnost zakoupení další odborné literatury s konferenční slevou!
Date & Time: 15.04.2008, 08:00 — 17.04.2008, 17:00
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 15.04.2008

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz