Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře Print
 
Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře (Statistical Methods in Laboratory, GLP)
2 dny, cena Kč 9 500,- Bez DPH

l1.jpgUrčeno pro: Vedoucí a pracovníky laboratoří a zkušeben, pracovníky odpovědné za vyhodnocení chemických a jiných analýz a měření a jejich interpretaci, auditory a certifikační orgány, akreditované laboratoře a metrologická pracoviště. Předpoklady: Znalost práce s Excelem, Wordem, případně Kurz Q1. Program: Vlastnosti chyb, náhodné rozdělení, intervaly spolehlivosti a nejistota, šíření chyb – analytické a simulační výpočty, základy lineární regrese, lineární a nelineární kalibrace, zpětný odhad a mez detekce a kvantifikace, porovnání a validace metod, jednofaktorová analýza rozptylu, z-skóre, základy vícefaktorová analýza rozptylu, statistické testování.

Date & Time: 13.01.2009, 08:00 — 14.01.2009, 16:00
Location: TriloByte Statistical Software, s.r.o.
K Jarošku 300 ( map )
Pardubice - Staré Hradiště, 533 52
Czech Republic
http://www.trilobyte.cz
Registration Deadline: 13.01.2009

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz