Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2009/I Print
 
Celostátní seminář
Analýza dat 2009/I Základy statistických metod
28. - 30.4. 2009 Lázně Bohdaneč u Pardubic
Statistické metody pro řízení jakosti, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti  a výzkumnou praxi.

Vážení přátelé,
připravili jsme pro Vás nový 3-denní seminář na téma využití metod statistické analýzy v technologii, výzkumu, řízení jakosti a kvalimetrii. Seminář je sestaven jako ucelený kurz přednášených známými odborníky z ČR. Připraveny jsou rovněž problémově orientované přednášky se zkušenostmi z aplikací základních i pokročilých statistických metod s  ukázkami vyřešených reálných úloh inspirované našimi zkušenostmi a Vašimi daty a problémy. Časový program přednášek je podřízen maximálnímu využití času k přednáškám, demonstracím a diskuzím 10-12 hodin denně včetně osvěžujících přestávek na občerstvení a možnosti procházek v krásném prostředí lázní Bohdaneč nebo odpočinku ve výukovém areálu.
register.jpg
Tématy tohoto semináře jsou:
Techniky pro zajištění jakosti a stability, řízení kvality a statistické regulace (SPC)
Diagnostika procesů, identifikace problémů a možnosti zlepšování
Budování modelů procesu a jejich využití pro plánování jakosti
Ukázky použití pokročilých statistických metod
Ukázky řešení reálných problémů.
Konzultace, analýza Vašich přinesených dat.

Tento jarní seminář je zaměřen tradičně hlavně na základy a principy, praktické ukázky použití současných metod, seznámení s možnostmi moderního statistického software. Přesto bude seminář obsahovat i některá náročnější témata, která mají za cíl naznačit účastníkům šíři možností nasazení statistických metod. a možnosti dalšího zaměření a odborného růstu. Součástí semináře jsou ukázky použití software I Miner a QC.Expert™, QCE-Intranet Server™ a QCE-DataCenter™ k  řešení reálných problémů.
Účastníci získají vysvědčení o absolvování semináře. Naučí se správně používat základní i pokročilejší statistické techniky v technologické a laboratorní praxi, lépe se orientovat v problematice práce s daty a získají informace potřebné ke správným rozhodnutím, případně k výběru vhodného software. Předpokládá se znalost pouze základních matematických pojmů. V ceně kurzu je sborník, který bude zaslán poštou po semináři. Na místě bude možno zakoupit s konferenční slevou nebo objednat další českou a zahraniční literaturu včetně sborníků z minulých seminářů a konferencí. K dispozici budou nové publikace nakladatelství Academia, jejichž autoři budou i přednášet.

Program semináře obsahuje mimo již uvedené i následující tématiku (pořadí není závazné):
Statistická povaha dat, rozdělení, základní statistické vztahy a nástroje
Principy a zásady statistického modelování.
Vztahy mezi kvalitou a statistikou.
Grafická diagnostika dat a jejich interpretace, vícerozměrné grafické exploratorní metody.
Regulační diagramy a statistická stabilita procesů.
Identifikace změny procesu, "Change point detection".
Regresní modely
Prediktivní statistické modely, Data mining a jejich použití.
Navrhování experimentů, faktoriální experiment, analýza a interpretace experimentů.
Základy analýzy rozptylu.
Základy analýzy vícerozměrných dat.
Zobecněné regresní metody, ANOVA, exkurze do pokročilých vícerozměrných metod a jejich možností.
Neuronové sítě, aplikace v technologii a výzkumu.
Kvalimetrie, komplexní přístupy k modelování kvality, predikční modely a plánování kvality.
Automatizovaný systém statistické analýzy v prostředí lokální podnikové sítě.
Výsledky činnosti Výzkumného centra pro jakost a spolehlivost (CQR).
Přehled vybraných statistických programů (S-Plus, QC.Expert, a další).
Software pro analýzu dat QC-EXPERT 3.1 Enterprise, QCE DataCenter 3.0

Předběžný denní rozvrh
(1. den od 9:00 do 10:00 prezence)
07.00 - 08.00    snídaně
08.00 - 12.30    přednášky
12.30 - 14.00    oběd
14.00 - 16.00    přednášky
16.30 - 18.00    přednášky
18.00 - 19.00    večeře
19.00 - 21.00?   konzultace, demonstrace, diskuze
(3. den 11.30 ukončení, oběd)


Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 19%:
Kč 6.200,-


Cena zahrnuje:
2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
občerstvení,
konferenční poplatek,
sborník (bude vydán po akci a zaslán poštou).

Datum konání: 28.– 30.4. 2009 (úterý  – čtvrtek).

Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží místní dopravou - trolejbusem č. 3 (asi 25 minut).
Pozvaní přednášející (abecedně):
Doc. Ing. Gejza Dohnal, CSc. - ČVUT, FS Praha
Ing. Karel Kupka, PhD. - TriloByte Pardubice
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. - Univerzita Pardubice

Odborný garant: Ing. Karel Kupka, PhD.
tel. 466 615 725, kupka@trilobyte.cz

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.
Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře. Ve večerních hodinách jsou připraveny ukázky software a diskuze.

Přihláška v PDF (162kB) (po vyplnění lze zaslat poštou nebo faxem)
Pozvánka v PDF (431kB)

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735
salficka@trilobyte.cz

Date & Time: 28.04.2009, 09:00 — 30.04.2009, 11:30
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 28.04.2009

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz