Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2009/II Print
 
Online registrace na Celostátní výukový seminář
Analýza dat 2009/IIregister.jpg
9. - 11.11. 2009 Lázně Bohdaneč u Pardubic
Výukový seminář zameřený na hlubší pochopení principů a souvislostí statistické analýzy s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
TriloByte
CQR
TriloByte Statistical Software Pardubice
CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost

Vás zve na Celostátní výukový seminář v Lázních Bohdaneč 9. - 11. 11. 2009
Analýza dat 2009/II
Statistické metody pro technologii a výzkum

Výukový seminář zameřený na hlubší pochopení principů a souvislostí statistické analýzy s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
Analýza dat

Hlavní témata programu:
Základní analýza jednorozměrných dat – jednorozměrná rozdělení, odhady parametrů, statistické vlastnosti a testy, grafické metody a exploratorní analýza, posuzování procesů, interpretace statistických parametrů, asymetrická rozdělení, aplikace v řízení kvality, způsobilost a výkonnost podle ISO řady 22514, regulační diagramy, SPC a detekce stability.
Analýza dat
Návrh experimentu, ANOVA a regrese – Smysl plánování, podmíněná střední hodnota, analýza rozptylu, faktoriální návrhy, frakcionální návrhy, kritéria optimality, plány pro regresní modely, lineární regrese, regresní diagnostika

Použití vícerozměrných prediktivních modelů – Vícerozměrná náhodná proměnná, dimensionalita dat a její redukce, hlavní komponenty (PCA), PC-regrese, partial least squares regression, principy a použití neuronové sítě (feed-forward multilayer perceptron network), princip a aplikace revoluční metody Support Vector Machines v regresi a klasifikaci.

Přednášky probíhají v češtině a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu s softwarem S-Plus a novou verzí QCExpert 3.2 βeta. Přednášet budou odborníci z TriloByte, českého normalizačního institutu, českých univerzit a výzkumného centra CQR.

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.
Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Denní rozvrh
Pondělí – středa:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(středa 12.00 ukončení semináře)


Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 19%: Kč 4.900,-

Cena zahrnuje:
2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
občerstvení,
konferenční poplatek,
výukové materiály


Datum konání: 9.– 11.11. 2009 (pondělí – středa).
Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží místní dopravou - trolejbusem č. 3 (asi 25 minut).
Přihláška v PDF (po vyplnění lze zaslat poštou nebo faxem)
Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Za organizační výbor
Marcela Salfická, TriloByte Statistical Software
Marcela Salfická

Date & Time: 09.11.2009, 09:00 — 11.11.2009, 12:00
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 11.11.2009

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz