Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2010/I Print
 
Celostátní výukový seminář v Lázních Bohdaneč 27. - 29. 4. 2010
Analýza dat 2010/I
Statistické metody pro technologii a výzkum

Výukový seminář zameřený na hlubší pochopení principů a souvislostí statistické analýzy s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
register.jpg
Analýza dat
Hlavní témata programu:
Identifikace statistických modelů a odhady parametrů – jednorozměrná rozdělení, odhady parametrů, statistické vlastnosti modelů, grafické metody a exploratorní analýza, posuzování procesů, interpretace statistických parametrů, asymetrická rozdělení, aplikace v řízení kvality, způsobilost a výkonnost podle nové ISO řady 22514, regulační diagramy, SPC a detekce stability.
Analýza dat
Statistické testování – Druhy statistických testů, metody statistického testování, interpretace výsledků, výpočty rizik, statistické chyby I a II druhu.
Návrhování experimentu, Analýza rozptylu – Smysl plánování, podmíněná střední hodnota, analýza rozptylu, faktoriální návrhy, frakcionální návrhy, kritéria optimality, robustní plány, diagnostika a interpretace výsledků experimentu v technologii a výzkumu.
Časové řady, dynamické statistické modely – Dynamické modely, autoregrese, autokorelace, identifikace a stabilita procesu, modely ARIMA, použití časových řad při popisu analýze procesů, využití dynamických modelů pro předpovědi budoucnosti.
Neuronové sítě – Principy a použití neuronové sítě (NN) feed-forward multilayer perceptron network, použití NN při modelování přírodních a technologických fenoménů, dynamické NN modely, předpovídání pomocí NN.

Přednášky probíhají v češtině a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu s softwarem S-Plus a QCExpert 3.2. Přednášet budou odborníci z TriloByte, Českého normalizačního institutu, VUT Brno, Masarykovy univerzity, VŠE Praha a výzkumného centra pro jakost a spolehlivost (CQR).

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.

Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře. K nahlédnutí budou rovněž odborné programy našich partnerských univerzit Yale, Princeton, University of California, Rutgers Univ.

Denní rozvrh
úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře, oběd)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 20%:
Kč 5 400,-


Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
- občerstvení,
- konferenční poplatek,
- výukové materiály

Datum konání: 27.– 29.4. 2010
Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží trolejbusem č. 3 (asi 25 minut)

Pozvaní přednášející
Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Vysoká škola Ekonomická, Praha
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Vysoké učení technické, FS, Brno
Ing. Karel Kupka, PhD. TriloByte Statistical Software
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, FChT
Doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. Masarykova univerzita, Brno

Sborník přednášek dostanou účastníci na začátku semináře.

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Za organizační výbor
Marcela Salfická, TriloByte Statistical Software
Marcela Salfická

Date & Time: 27.04.2010, 08:00 — 29.04.2010, 16:00
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 27.04.2010

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz