Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2010/II Print
 
TriloByte Statistical Software a CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Lázních Bohdaneč 23. - 25. 11. 2010
Analýza dat 2010/II
Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum
Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
register.jpg

Hlavní témata letošního programu:
Techniky a metody pro zajištění a zlepšování kvality – jednorozměrné rozdělení, odhady parametrů, diagnostika dat, identifikace, grafické exploratorní metody, posuzování procesů, interpretace statistických parametrů, asymetrická rozdělení, aplikace v řízení kvality, způsobilost a výkonnost podle ISO řady 22514-1,2,3,4, regulační diagramy, SPC a detekce stability.
Analýza dat
Statistické testování a inference – Formulace testu, nastavení rizik, chyby I. a II. druhu, parametrické a neparametrické testy a jejich interpretace, intervaly spolehlivosti pro spojitá a diskrétní rozdělení a jejich aplikace.
Regresní metody – Podmíněná střední hodnota, analýza rozptylu, regresní modely, lineární regrese, regresní diagnostika, modelování vztahů a závislostí. Metody nelineární multiparametrické optimalizace, pokroky v evolučních algoritmech.
Analýza dat
Časové řady a dynamické modely – Dynamické modely, vyhlazovací metody, autoregrese, modely ARIMA, předpovídání budoucnosti, dynamické modely pomocí neuronových sítí, předpověď budoucího vývoje procesů.
Použití vícerozměrných prediktivních modelů – Vícerozměrná náhodná proměnná, dimensionalita dat a její redukce, hlavní komponenty (PCA), PC-regrese, partial least squares regression, principy a použití neuronové sítě (feed-forward multilayer perceptron network), Pattern recognition a analýza obrazu, Soft modelling.
Support Vector Machines (SVM) principy a aplikace revoluční metody v regresi a klasifikaci, robustní modely, parametrizace SVM

Přednášky probíhají v češtině. Přednášet budou pozvaní odborníci z Akademie věd ČR, Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity, VUT Brno, ČVUT Praha, Výzkumného centra CQR a dalších předních akademických i aplikačních pracovišť a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.2, Matlab, S-Plus.

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.

Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics and Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Předběžné názvy přednášek (abecedně, podle autorů):
Vladimír Bajzík: Využití statistického software ve výuce
Gejza Dohnal: Metody hodnocení spolehlivosti
Zdeněk Fabian: Statistické inferenční funkce
Vojtěch Franc: Metody učení klasifikátoru s aplikacemi v rozpoznávání obrazu
Jan Kalina: Logistická a Poissonova regrese
Jan Kalina: Kontingenční tabulky v analýze kategoriálních dat
Zdeněk Karpíšek: Jednorozměrné statistické modely
Zdeněk Karpíšek: Aproximace rozdělení pomocí Hellingerových kvazinorem
Jan Klaschka: Intervalové odhady parametru binomického rozdělení
Karel Kupka: Regresní a klasifikační modely pomocí Support Vector Machines
Karel Kupka: Lokální regrese a aproximace dat polynomickými splajny
Marek Malý: Biostatistika - historické poznámky a současná aktuální témata
Milan Meloun: Některé problémy v lineární regresi
Hana Řezanková: Zkoumání závislosti kategoriálních proměnných
Hana Řezanková: Význam principu analýzy rozptylu ve vícerozměrných metodách
Josef Tvrdík: Hybridní stochastický algoritmus pro hledání vázaného globálního minima

Denní rozvrh
Úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00 konzultace, demonstrace, diskuze


Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 20%:
Kč 5 900,-


Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
- občerstvení,
- konferenční poplatek,
- výukové materiály

Datum konání: 23.– 25.11. 2010 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží místní dopravou - trolejbusem č. 3 (asi 25 minut).


Přihláška ke stažení (DOC)

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Za organizační výbor
Marcela Salfická, TriloByte Statistical Software
Marcela Salfická
Date & Time: 23.11.2010, 09:00 — 25.11.2010, 12:00
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 25.11.2010

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz