Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2011/I Print
 
tri.jpg
cqr.jpg
TriloByte Statistical Software Pardubice CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Lázních Bohdaneč 19. - 21. 4. 2011
Analýza dat 2011/I
Praktické základy statistických metod pro řízení kvality a technologii
Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
register.jpg
Hlavní témata letošního programu:
Techniky a metody pro zajištění a zlepšování kvality – jednorozměrné rozdělení, odhady parametrů, diagnostika dat, identifikace, grafické exploratorní metody, posuzování procesů, interpretace statistických parametrů, asymetrická rozdělení, aplikace v řízení kvality, způsobilost a výkonnost podle ISO řady 22514-1,2,3,4, regulační diagramy, SPC a detekce stability.
Analýza dat
Základní pojmy v řízení jakosti – Stabilita, variabilita, indexy způsobilosti a výkonnosti, koncepce ztráty, zlepšování jakosti, SixSigma a další metodiky, základy modelování spolehlivosti
Regulační diagramy – Základní principy, cíl a smysl používání regulačních diagramů, volba správného typu regulačního diagramu, Shewhartovy diagramy, Cusum, Ewma diagramy, diagramy pro nestandardní data, interpretace statistické regulace a regulačních diagramů.
Měření, metrologie – Náhodná chyba a její složení, rozptyl a směrodatná odchylka, analýza rozptylu, principy MSA.
Základy statistických přejímek – Statistické přejímky jedním výběrem, operační charakteristiky, návrh a konstrukce přejímacího plánu.
Základy plánovaného experimentu – Kritéria optimality, optimalizace v regresi, faktoriální a frakcionální plány 2n a 2n-k pro ANOVA a regresi, vyhodnocení plánovaných experimentů.
Analýza vícerozměrných dat – Korelace, PCA, Mahalanobisova vzdálenost, praktické využití, Hotellingův regulační diagram, Biplot.
Úvod do pokročilých metod – Lineární regrese a její využití k popisu vícerozměrných závislostí a predikcím, Základy časových řad a předpovědi v čase, Úvod do pokročilých metod statistického modelování

Přednášky probíhají v češtině. Přednášet budou pozvaní odborníci Výzkumného centra CQR a dalších akademických i aplikačních pracovišť a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.2, S-Plus.

Seminář se koná ve výukovém středisku Lázně Bohdaneč u Pardubic snadno dosažitelném trolejbusovou linkou č. 3 od nádraží ČD Pardubice. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou.

Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci firmy TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Denní rozvrh
Úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře, oběd)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 20%:
Kč 5 900,-


Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
- občerstvení,
- konferenční poplatek,
- výukové materiály

Datum konání: 19.– 21.4. 2011 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. Do lázeňského městečka Bohdaneč se dostanete z pardubického autobusového nebo vlakového nádraží místní dopravou - trolejbusem č. 3 (asi 25 minut)

Přihlásit se lze online, nebo si můžete stáhnout a vyplnit přihlášku:

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Za organizační výbor
Marcela Salfická, TriloByte Statistical Software
Marcela Salfická

Předběžný program (pořadí témat se může změnit):
Úterý:
Náhodné veličiny, statistické rozdělení, střední hodnota, směrodatná odchylka, kvantily, jednoduché pravděpodobnostní výpočty
Intuitivní použití software pro statistickou analýzu k odhalení vlastností dat a procesů, exploratorní analýza dat a grafické metody analýzy
Posuzování variability procesů, statistická stabilita
Měření, metrologie, analýza rozptylu a principy MSA

Středa:
Způsobilost a výkonnost procesů – dvě základní interpretace indexů Cp a Pp
Regulační diagramy měřením a srovnáváním, Shewhartovy diagramy, EWMA, Cusum
Základy statistických přejímek, přejímací plány a OC křivky
Základy spolehlivosti ve výrobě, kvalitě a zkušebnictví
Analýza více proměnných, korelace, Mahalanobisova vzdálenost, Hotellingův diagram

Čtvrtek:
Lineární regrese a její využití k popisu vícerozměrných závislostí a predikcím
Plánované experimenty
Základy časových řad a předpovědi v čase
Úvod do pokročilých metod statistického modelování

Analýza dat
Date & Time: 19.04.2011, 09:00 — 21.04.2011, 12:00
Location: Hotel Technik
Za Skolkou 620 ( map )
Lazne Bohdanec, 533 41a
Czech Republica
http://a
Registration Deadline: 21.04.2011

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz