Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2012/I Print
 
TriloByte CQR
TriloByte Statistical Software Pardubice CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Přelouči
Analýza dat 2012/I
Analýza dat a statistické metody pro kontrolu kvality a výrobní technologie
Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na praktické použití v praxi s řadou živě řešených reálných příkladů.
Termín: 24. – 26. 4. 2012 (úterý až čtvrtek)
Místo konání: Hotel Fontána Přelouč

register.jpg

Program semináře:
  1. Data. Konzistentnost dat v technologii a kvalitě, sběr dat, množství parametrů a frekvence, správa, chybějící měření, vizualizace dat, grafické diagnostické metody.
  2. Diagnostika a analýza jednorozměrných dat. Náhodné rozdělení. Hustota a distribuční funkce. Normální a nenormální rozdělení. Konstrukce regulačních diagramů. Adaptivní „chytré“ regulační diagramy. Vyhodnocení a prokazování způsobilosti a výkonnosti.
  3. Vícerozměrná data. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, konfidenční elipsa, Mahalanobislova vzdálenost. Hotellingův vícerozměrný regulační diagram. Hlavní komponenty a PCA.
  4. Modelování souvislostí a závislostí, možnosti regresních metod.
  5. Principy plánování optimálních experimentů (DOE) a metody jejich vyhodnocení.
  6. Postupy při interpretaci, prokazování a reportingu výsledků.
  7. Použití programovacího jazyka DARWin.
  8. Příklady reálných aplikací a výsledků, živé demonstrace na PC.
Ve večerních hodinách probíhají konzultace a demonstrace a ukázky reálných aplikací.
Ubytování, přednášky, občerstvení a stravování v jednom místě.
Je možné přinést s sebou počítač a vlastní data.

Seminář ANALÝZA DAT je jedinečnou příležitostí seznámit se s principy metod analýzy dat, modelování, statistiky a výpočetních metod a získat znalosti a vědomostí, které umožní jejich efektivní a smysluplné použití, pevnější argumentaci a kvalitní rozhodování na základě relevantních dat. Přednášky probíhají v češtině. Přednášet bude lektor Výzkumného centra CQR a TriloByte Statistical Software. Přednášky jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.2, DARWin (Data Analysis Robot).

Seminář se koná v hotelovém konferenčním centru FONTÁNA v Přelouči . Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou. Parkování je zajištěno. Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Denní rozvrh
Úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře, oběd)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH:
Kč 6 900,-

Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře,
- občerstvení,
- konferenční poplatek,
- tištěný sborník, výukové materiály
- individuální konzultace

Datum konání: 24.– 26.4. 2012 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel Fontána Přelouč
(Ukázat na mapě )

Přihlásit se lze online , nebo si můžete stáhnout a vyplnit přihlášku:

Další informace získáte na adrese: TriloByte, STATISTICAL SOFTWARE, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Marcela Salfická
Marcela Salfická
za organizační výbor semináře
Karel Kupka
K. Kupka, PhD.
odborný garant semináře


Date & Time: 24.04.2012, 09:00 — 26.04.2012, 12:00
Location: Hotel Fontána
Pardubická 1422 ( map )
Přelouč, 535 01
Czech Republic
http://www.fontana-prelouc.cz/
Registration Deadline: 24.04.2012

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz