Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře Print
 
Kurz L1 Statistické metody pro laboratoře (Statistical Methods in Laboratory, GLP)
2 dny, cena Kč 9 500,- Bez DPH

Určeno pro: Vedoucí a pracovníky laboratoří a zkušeben, pracovníky odpovědné za vyhodnocení chemických a jiných analýz a měření a jejich interpretaci, auditory a certifikační orgány, akreditované laboratoře a metrologická pracoviště.

Kurz L1 Předpoklady: Znalost práce s Excelem, Wordem, případně Kurz Q1.

Program: Vlastnosti chyb, náhodné rozdělení, intervaly spolehlivosti a nejistota, šíření chyb – analytické a simulační výpočty, základy lineární regrese, lineární a nelineární kalibrace, zpětný odhad a mez detekce a kvantifikace, porovnání a validace metod, jednofaktorová analýza rozptylu, z-skóre, základy vícefaktorová analýza rozptylu, statistické testování.


Date & Time: 12.06.2012, 08:00 — 13.06.2012, 16:00
Location: TriloByte Statistical Software, s.r.o.
K Jarošku 300 ( map )
Pardubice - Staré Hradiště, 533 52
Czech Republic
http://www.trilobyte.cz
Registration Deadline: 12.06.2012

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz