Menu Content/Inhalt
Analýza dat 2013 Print
 
TriloByte CQR
TriloByte Statistical Software Pardubice CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Pardubicích
Analýza dat 2013
Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum
NÁSTROJE PRO ANALÝZU DAT

Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na praktické použití v praxi s řadou nových živě řešených reálných problémů.
Termín: 19. – 21. 11. 2013
Místo konání: Hotel Euro**** Pardubice

register.jpg


Hotel Euro**** Pardubice
Témata semináře:
  • Techniky plánování a optimalizace experimentu
  • Prediktivní modely ve výrobních technologiích
  • Vícerozměrné statistické metody a modely
  • Techniky tvorby a hodnocení modelů
  • Robustní a neparametrická analýza reálných dat
  • Metody Bootstrap odhadů
  • Učení a neuronové sítě, umělá inteligence
  • Analýza způsobilosti a současné problémy SPC
  • Vývojový a aplikační systém pro analýzu dat DARWin
Abecední seznam přednášejících
Jméno Ústav/organizace E-mail
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. ČVUT Praha, fakulta strojní kalina@euromise.cz
Prof. Ing. Petr Hebák, CSc. VŠE Praha, UHK Fakulta informatiky hebak@centrum.cz
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. FSI, VUT Brno, ústav matematiky karpisek@fme.vutbr.cz
Ing. Karel Kupka, PhD. TriloByte Statistical Software, s.r.o. kupka@trilobyte.cz
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, FCHT milan.meloun@upce.cz
Mgr. Roman Neruda, CSc. Akademie věd ČR, ústav informatiky roman@cs.cas.cz
Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. VŠB Ostrava jiri.plura@vsb.cz
Prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. VŠE Praha, KPS rezanka@vse.cz
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. IES, UK Praha, FJFI ČVUT Praha visek@fsv.cuni.cz

Seminář ANALÝZA DAT je jedinečnou příležitostí seznámit se s posledním vývojem metod analýzy dat, modelování, statistiky a výpočetních metod a zůstat v kontaktu se současnou úrovní vědomostí a možností v této oblasti. Přednášky probíhají v češtině. Přednášet (o tom co Vám ve škole neřekli) budou pozvaní odborníci z Akademie věd ČR, Karlovy univerzity, VŠB Ostrava, VUT Brno, VŠE Praha, Výzkumného centra CQR, TriloByte a dalších předních akademických i aplikačních pracovišť a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.3, DARWin (Data Analysis Robot), S-Plus, R.

Seminář se koná v hotelovém centru EURO v Pardubicích. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou. Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Předběžný program semináře
19. 11. 2013 - úterý
08:00 – 10:00 Prezence  
10:00 – 10:10 Zahájení  
10:10 – 12:00 Gejza Dohnal Nové postupy SPC a analýzy procesů, robustní metody, change point
12:00 – 14:00 Oběd  
14:00 – 15:50 Roman Neruda Přírodou inspirované prohledávací algoritmy a jejich aplikace: Evoluční algoritmy, genetické prohledáváni, rojové algoritmy, neuroevoluce
15:50 – 16:10 Přestávka  
16:10 – 18:00 Hana Řezanková Klasické a současné postupy ve shlukové analýze
18:00 – 19:30 Večeře  
19:30 – Karel Kupka Principy statistického modelování (workshop)

20. 11. 2013 - středa
08:00 – 09:50 Milan Meloun Vícerozměrné statistické metody a modely (PCA, FA, CLU, DA, MDA, CA)
09:50 – 10:10 Přestávka  
10:00 – 12:00 Petr Hebák Vícerozměrné metody analýzy dat, Bayesovské metody
12:00 – 14:00 Oběd  
14:00 – 15:50 Zdeněk Karpíšek Použití simulační metody „bootstrap“ pro odhady statistik
15:50 – 16:10 Přestávka  
16:10 – 18:00 Karel Kupka Metody klasifikace a diskriminace (DA, support vectors, neuronové sítě), vývoj aplikací v DARWinu
18:00 – 19:30 Večeře  
19:30 – Karel Kupka Postupy analýzy technologických dat (workshop)

21.11. 2013 - čtvrtek
08.00 – 09:50 Jiří Plura Současné statistické metody analýzy systémů měření, MSA
09:50 – 10:10 Přestávka  
10:10 – 12:00 Jan Ámos Víšek Použití modelů s pevnými a náhodnými efekty (mixed effect models)
12:00 Oběd  

Denní rozvrh

podrobný rozvrh bude k dispozici na místě
úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH 21%:
Kč 7.200,-

Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře
- občerstvení
- konferenční poplatek
- tištěný sborník, výukové materiály
- individuální konzultace

Datum konání: 19.– 21.11. 2013 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel EURO Pardubice

Přihlásit se lze online , nebo si můžete stáhnout a vyplnit přihlášku:

Další informace získáte na adrese: TriloByte Statistical Software, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Marcela Salfická
Marcela Salfická
za organizační výbor semináře
Karel Kupka
Karel Kupka, PhD.
odborný garant semináře
Date & Time: 19.11.2013, 09:00 — 21.11.2013, 12:00
Location: Hotel EURO
Jiraskova 2781 ( map )
Pardubice, 530 02
Czech Republic
http://www.hoteleuro.cz/en/index.php
Registration Deadline: 19.11.2013

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz