Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza dat 2015 Print
 
TriloByte CQR
TriloByte Statistical Software Pardubice CQR: Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Pardubicích
Analýza dat 2015
Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum
NÁSTROJE PRO ANALÝZU DAT

Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na praktické použití v praxi s řadou nových živě řešených reálných problémů.
Termín: 10. – 12. 11. 2015
Místo konání: Hotel Euro**** Pardubice

Aktualizovaný předběžný program semináře (29.10.2015)

register.jpg

Hotel Euro**** Pardubice
Témata semináře:
  • Témata ze základů pravděpodobnosti a statistiky
  • Alternativní nestatistické postupy modelování (FUZZY)
  • Postupy hodnocení způsobilosti a KBI metriky ve výrobě
  • Regulační diagramy a současné problémy SPC
  • Klasické a moderní regresní postupy a robustní metody
  • Prediktivní modely ve zvyšování efektivity technologiích
  • Optimalizace technologie a výrobních procesů
  • Metody klasifikace a shlukování
  • Strojové učení, neuronové sítě a umělá inteligence
  • DARWin: vývojový a aplikační systém pro analýzu dat

Seminář ANALÝZA DAT je jedinečnou příležitostí seznámit se s posledním vývojem metod analýzy dat, modelování, statistických a výpočetních metod a zůstat v kontaktu se současnou úrovní znalostí a možností v této oblasti. Přednášky probíhají v češtině. Přednášet (o tom co Vám ve škole neřekli) budou pozvaní odborníci z Akademie věd ČR, Karlovy univerzity, ČVUT Praha, Technické univerzity Liberec, VUT Brno, Univerzity Pardubice, Výzkumného centra CQR, TriloByte Statistical Academy a dalších předních akademických i aplikačních pracovišť a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.3, DARWin (Data Analysis Robot), S-Plus, R.

Abecední seznam přednášejících
Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., vedoucí KPMS, MFF UK Praha, antoch@karlin.mff.cuni.cz
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., ČVUT Praha, fakulta strojní, ÚM, gejza.dohnal@csc-sro.cz
Prof. Ing. Petr Hebák, CSc., VŠE Praha, UHK Fakulta informatiky, hebak@centrum.cz
Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., ŠKODA AUTO Vysoká škola, jarosova@is.savs.cz
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., FSI, VUT Brno, ústav matematiky, karpisek@fme.vutbr.cz
RNDr. Jan Klaschka, Ph.D., Ústav informatiky AVČR, klaschka@cs.cas.cz
Ing. Karel Kupka, Ph.D. & Ph.D., TriloByte Statistical Software, s.r.o., kupka@trilobyte.cz
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Univerzita Pardubice, FCHT, kAlCh, milan.meloun@upce.cz
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., IES, FSV, UK Praha, FJFI ČVUT Praha, visek@fsv.cuni.cz

Seminář se koná v hotelovém centru EURO v Pardubicích. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou. Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Significance, AmstatNews, Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Denní rozvrh semináře:

Denní rozvrh (odrobný rozvrh bude k dispozici na místě)
úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH:
Kč 7.900,-

Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře
- občerstvení
- konferenční poplatek
- sborník, výukové materiály
- individuální konzultace

Datum konání: 10.– 12.11. 2015 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel EURO Pardubice, Jiráskova 2781, Pardubice

Přihlásit se lze online , nebo si můžete stáhnout a vyplnit přihlášku:

Další informace získáte na adrese: TriloByte Statistical Software, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
Marcela Salfická
Bc. Marcela Salfická
za organizační výbor semináře
Karel Kupka
Karel Kupka, PhD., PhD.
odborný garant semináře
Date & Time: 10.11.2015, 09:00 — 12.11.2015, 12:00
Location: Hotel EURO
Jiraskova 2781 ( map )
Pardubice, 530 02
Czech Republic
http://www.hoteleuro.cz/en/index.php
Registration Deadline: 10.11.2015

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz