Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Seminars
Analýza Dat 2016 Print
 
TriloByte TBSA
TriloByte Statistical Software Pardubice TBSA: TriloByte Statistical Academy
Vás zvou na Celostátní výukový seminář v Pardubicích
Analýza dat 2016
Statistické metody pro technologii, kvalitu a výzkum
NÁSTROJE PRO ANALÝZU DAT

Výukový seminář zaměřený na hlubší pochopení principů a souvislostí výpočetních metod analýzy dat s důrazem na software a praktické využití s řadou nových živě řešených reálných problémů.
Seminář Analýza dat je určen pro samostatné pracovníky ve výrobě, technologii a výzkumu, v kontrole kvality a jiných oblastech, kde se měří, sbírají a vyhodnocují data.
Termín: 13. – 15. 12. 2016
Místo konání: Hotel Euro**** Pardubice

register.jpg

Hotel Euro**** Pardubice

Témata semináře 

 • Témata ze základů pravděpodobnosti a statistiky
 • Principy na nástroje vyhodnocení spolehlivosti
 • Postupy hodnocení způsobilosti a KBI metriky ve výrobě
 • Regulační diagramy a současné problémy SPC
 • Témata z navrhování a vyhodnocení experimentu (DOE)
 • Prediktivní modely a metody vícerozměrné analýzy
 • Neparametrické regresní modely a vyhlazování
 • Optimalizace technologie a výrobních procesů
 • Metody klasifikace, shlukování a regrese
 • Strojové učení, neuronové sítě a umělá inteligence
 • DARWin: vývojový a aplikační systém pro analýzu dat
Seminář ANALÝZA DAT je jedinečnou příležitostí seznámit se s posledním vývojem a novinkami metod analýzy dat, modelování, matematicko-statistických a výpočetních metod a zůstat v kontaktu se současnou úrovní znalostí a možností v této oblasti. Přednášky probíhají v češtině. Přednášet (o tom co Vám možná ve škole neřekli) budou pozvaní odborníci z Akademie věd ČR, Karlovy univerzity, ČVUT Praha, Technické univerzity Liberec, VUT Brno, Univerzity Pardubice, Výzkumného centra CQR, TriloByte Statistical Academy a dalších předních akademických i aplikačních pracovišť a jsou bohatě ilustrovány ukázkami řešení reálných i ad-hoc simulovaných úloh a studií na datech z technologie, managementu kvality a výzkumu se softwarem QCExpert 3.3, DARWin (Data Analysis Robot), S-Plus, R.

Pozvaní přednášející
Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., KPMS Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Ing. Marek Brabec, PhD., Ústav informatiky Akademie věd české republiky
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., ústav technické matematiky, fakulta strojní, ČVUT Praha
Prof. Ing. Petr Hebák, CSc., KSP, Vysoká škola ekonomická v Praze
Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky Auto Škoda Vysoká škola
RNDr. Jan Kalina, Ph.D., vedoucí oddělení Ústav informatiky Akademie věd české republiky
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., Fakulta strojního inženýrství
RNDr. Jan Klaschka, PhD., Ústav informatiky Akademie věd české republiky
Ing. Karel Kupka, PhD. & PhD. TriloByte Statistical Software
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Fakulta Chemickotechnologická, Univerzita Pardubice
Doc. Petr Volf, CSc., Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd české republiky

Seminář se koná v hotelovém centru EURO v Pardubicích. Hotelové ubytování, stravování i výuka probíhá pod jednou střechou. Během celého semináře bude k dispozici výstava odborné literatury a mezinárodních časopisů (Significance, AmstatNews, Quality Progress, Journal of Quality Technology, Computational Statistics&Data Analysis, Data Mining and Knowledge Discovery aj.) a počítač se softwarem. Je možné přinést i vlastní data. Po celou dobu budou přítomní přednášející a pracovníci TriloByte připraveni odpovídat na Vaše případné dotazy i mimo tématiku semináře.

Denní rozvrh semináře:

Denní rozvrh (podrobný rozvrh bude k dispozici na místě)
úterý – čtvrtek:
(1. den: 9.00 - 10:00 prezence)
07.00 - 08.00 snídaně
08.00 - 12.30 přednášky
12.30 - 14.00 oběd
14.00 - 18.00 přednášky
18.00 - 19.00 večeře
19.00 - 21.00? konzultace, demonstrace, diskuze
(čtvrtek 12.00 ukončení semináře)

Cena semináře pro 1 účastníka bez DPH:
Kč 8.150,-

Cena zahrnuje:
- 2x nocleh ve 2- a 3-lůžkových pokojích
- 3x oběd, 2x snídaně, 2x večeře
- občerstvení
- konferenční poplatek
- sborník, výukové materiály
- individuální konzultace

Datum konání: 13.– 15.12. 2016 (úterý – čtvrtek)
Místo konání:
Hotel EURO Pardubice, Jiráskova 2781, Pardubice

Přihlásit se lze online , nebo si můžete stáhnout a vyplnit přihlášku:

Další informace získáte na adrese: TriloByte Statistical Software, Marcela Salfická
Hradišťská 300, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště, tel: 466 615 725, fax: 466 615 735, salficka@trilobyte.cz
www.trilobyte.cz
Marcela Salfická
Ing. Marcela Salfická
za organizační výbor semináře
Karel Kupka
Ing. Karel Kupka, PhD., PhD.
odborný garant semináře

Date & Time: 13.12.2016, 08:00 — 15.12.2016, 11:00
Location: Hotel EURO
Jiraskova 2781 ( map )
Pardubice, 530 02
Czech Republic
http://www.hoteleuro.cz/en/index.php
Registration Deadline: 13.12.2016

The registration period is over.


Login

Seminars, Courses

Show All

Poll

What application is most suitable for you?
powered by www.trilobyte.cz